Tablica informacyjna projektu

Projekt norweski i EOG - Loga

Wsparcie udzielone przez Islandię, Lichtenstein oraz Norwegię poprzez dofinansowanie ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014

Szpital Powiatowy im prof. Romana Drewsa, ul. Żeromskiego 29, 64-800 Chodzież  realizuje Projekt w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009-2014 oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2009-2014 pod nazwą :

„Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”

 Projekt obejmuje:

 • rozbudowę Szpitala o dodatkowe 812,5m², które w całości zostaną przystosowane na potrzeby rehabilitacji stacjonarnej i ambulatoryjnej, przez co wszystkie świadczenia rehabilitacyjne będą udzielane pacjentom w jednej lokalizacji,
 • zakup sprzętu medycznego na potrzeby zintegrowanej rehabilitacji stacjonarnej i ambulatoryjnej,

W ramach projektu zostanie zakupiony następujący sprzęt : aparat do elektroterapii- 6 szt , aparat do terapii radialną falą uderzeniową, aplikator skanujący do laseroterapii, dwukanałowy aparat do magnetoterapii, wanna do kąpieli kończyn dolnych, stół rehabilitacyjny-2 szt , uniwersalna kolumna terapeutyczna- 2 szt, profesjonalny cykloergometr rehabilitacyjny, rowery rehabilitacyjne, system telekonsultacji i teleopieki (sprzęt i licencja) oraz łóżka rehabilitacyjne z szafką przyłóżkową – 30 sztuk oraz łóżka szpitalne z szafką przyłóżkową 10 sztuk.

 • zajęcia terapeutyczne z pacjentami , obejmujące swym zakresem terapię manualną, terapię zajęciową i gry zespołowe,
 • kontynuację rehabilitacji w domu pacjenta, polegająca na wykonywaniu przez fizjoterapeutów cyklu wizyt domowych w celu edukacji pacjentów i podtrzymywania efektów leczenia . Fizjoterapeuci będą odwiedzać osoby starsze lub niesamodzielne w domu , prowadzić z nimi ćwiczenia odpowiednie do ich schorzenia oraz uczyć samodzielnego wykonywania ćwiczeń .Będą również przekazywać pacjentom wiedzę, jak postępować, aby utrzymać osiągnięte efekty i zapobiegać wystąpieniu innych problemów zdrowotnych w zakresie narządów ruchu.
 • utworzenie ośrodka teleopieki i telekonsultacji, który umożliwi pacjentom kontakt z fizjoterapeutą za pomocą nowoczesnych komunikatorów i uzyskanie porady w zakresie prawidłowości wykonywanych ćwiczeń w warunkach domowych,
 • szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów,

W ramach projektu zostaną podjęte następujące szkolenia dla personelu medycznego:

 • dla lekarzy : terapia manualna wg metody Briana Mulligana, Ackermanna, Cyriax, kurs PNF neurologii i skolioz oraz kurs PNF rozwijający.
 • dla pielęgniarek: kurs kwalifikacyjny geriatryczny, opieki długoterminowej oraz pielęgniarstwa zachowawczego, kurs doskonalący: edukator w cukrzycy.
 • dla fizjoterapeutów: terapia manualna wg metody Briana Mulligana, Ackermanna, Cyriax, kurs PNF podstawowy, kurs PNF doskonalący oraz badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu : biodrowego, kolanowego i barkowego ( kursy z akredytacją PTF) .

Ogółem zostanie przeszkolonych co najmniej 25 osób.

Ogólne informacje dotyczące dotacji:

 • dotacja nie przekroczy kwoty: 4.830.313,00 zł
 • szacunkowy kwalifikowany koszt projektu wynosi:6.037.891,00 zł
 • dotacja nie przekroczy 80% łącznego ostatecznego kwalifikowanego kosztu gotowego projektu.

Ten post dostępny jest także w języku: angielski

Rozmiar czcionki