Rozmowa z lek. zarządzającym oddziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Chodzieży

W dniu 20.06.2017 r. po ponad roku funkcjonowania oddziału rehabilitacji stacjonarnej w nowej lokalizacji przeprowadzono rozmowę z lekarzem zarządzającym tym oddziałem- panem Jackiem Bućko.

Zadano Panu doktorowi następujące pytania:

  1. Proszę powiedzieć kilka słów o sobie.

Jestem lekarzem medycyny, specjalistą w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Moją alma mater jest UM w Poznaniu, a w Klinice Rehabilitacji ORSK ukończyłem specjalizacje. Jestem również  aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, członkiem sekcji rehabilitacji dzieci i młodzieży a także przewodniczącym Sekcji Historycznej i kronikarzem Zarządu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji oraz członkiem Komisji do spraw Rehabilitacji przy Ministerstwie Zdrowia. Trochę dużo tych obowiązków, ale lubię aktywność i działanie, nie znoszę nudy. Prywatnie moją pasją jest narciarstwo, turystyka górska i wspinaczki, lubię także grać w badmintona a żonie staram się dorównać w bieganiu długodystansowym oraz jestem miłośnikiem epoki napoleońskiej.

  1. Co skłoniło Pana do podjęcia pracy w Chodzieży ?

Było to dla mnie wyzwanie organizacyjne, merytoryczne, naukowe, kolejny krok w karierze zawodowej. Od kilku lat zajmuje stanowisko kierownika Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz Kardiologicznej w prywatnej lecznicy lecz w przypadku Oddziału Rehabilitacji przy ul. Bosej wyzwanie jest znacznie ważniejsze. Celem jest kontynuowanie dobrej opieki rehabilitacyjnej stworzonej przez dr J. Kazeckiego w Szamocinie ale także wdrożenie nowej jakości usprawniania pacjentów senioralnych oraz pooperacyjnych w nowych warunkach w ośrodku kompleksowej rehabilitacji z wizją rozwoju tego oddziału jako zintegrowanego ośrodka usprawniania pacjentów stacjonarnych i ambulatoryjnych. Seniorów oraz co bardzo chciałbym rozwinąć na tutejszym terenie dzieci i młodzieży. Szczególnie w zakresie pomocy dzieciom z MPD oraz coraz bardziej powszechnych wadach postawy oraz deformacji klatki piersiowej i kręgosłupa. Praca z dziećmi jest dla mnie bardzo ważna, a właściwa rehabilitacja jest dla następnych pokoleń niezwykle istotna.

  1. Jak ocenia Pan warunki pracy w oddziale?

Warunki pracy dla personelu a co ważniejsze dla pacjentów są bardzo dobre. Trzeba przyznać, że  dyrekcja szpitala stanęła na wysokości zadania tworząc Ośrodek Rehabilitacji de novo w jakości bez mała mogę powiedzieć europejskiej. Znam wiele oddziałów rehabilitacji w Polsce, które zostały utworzone poprzez adaptację różnych budynków/pomieszczeń i warunki pobytu dla pacjentów są poniżej ich oczekiwań. Rozbudowa Szpitala w Chodzieży o pion rehabilitacji to strzał w dziesiątkę, a warunki jakie zapewniono pacjentom pokazują, że można usprawniać i pomagać w powrocie do zdrowia w godnych, sympatycznych i estetycznych warunkach. Nie będę się chwaliła opowiadając, że sale są dwuosobowe z własnymi toaletami, klimatyzowane, a całe wyposażanie i sprzęt są nowe.

4.Jak współpracuje się panu z personelem oddziału?

Współpraca z podległym mi personelem układa się bardzo dobrze, jednak nadal wszyscy musimy się uczyć i doskonalić jak to w medycynie. Jestem zadowolony ze współpracy z kolegami lekarzami współpracującymi z Oddziałem: neurologiem i ortopedą. Ich obecność zapewnia pacjentom możliwość uzyskania specjalistycznej konsultacji. Wysoko oceniam zespół fizjoterapeutów, bardzo dobrze wyszkolonych, młodych, aktywnych, blisko współpracujących z pacjentami. Ich działania w zakresie kinezyterapii są bardzo wysoko oceniane przez pacjentów. Zespół pielęgniarek również pracuje dobrze, są to pielęgniarki o wysokich kwalifikacjach zawodowych i z dużym doświadczeniem praktycznym.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Proszę uprzejmie.

Rozmiar czcionki