Informacja 03.2017

Już prawie rok oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej  i Zakład Przyrodoleczniczy funkcjonują w nowej lokalizacji, w rozbudowanej od strony ulicy Bosej części Szpitala. Obiekt powstał dzięki realizacji Projektu : „Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży” współfinansowanego z funduszy: norweskiego i europejskiego obszaru gospodarczego. Projekt był realizowany w okresie 16.09.2014 do 30.04.2016 i obecnie trwa pięcioletni okres utrzymywania trwałości tego Projektu. Pora podsumować ten pierwszy rok działalności pionu rehabilitacji i odpowiedzieć na pytanie, czy na realizacji tego Projektu faktycznie skorzystała grupa Pacjentów , do których ten Projekt był adresowany, czyli osoby starsze, niepełnosprawne i niesamodzielne. Z przeprowadzonych analiz statystycznych wynika, że w roku 2016 przyjęto w oddział 831 Pacjentów , z czego  595 osób , czyli 71,6% miało powyżej sześćdziesięciu lat , a w zasadzie każdy Pacjent charakteryzował się  różnym stopniem niepełnosprawności. Dzięki bardzo wysoko wykwalifikowanej kadrze medycznej, nowoczesnemu sprzętowi rehabilitacyjnemu  i bardzo dobrym warunkom hospitalizacji oddział zdobył wysoką renomę nieomal w całej Polsce. Wśród 831 Pacjentów hospitalizowanych w roku 2016, aż  79,3% to osoby spoza powiatu chodzieskiego. Oddział prowadzi zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia kolejkę oczekujących na hospitalizację i obecnie pierwszy wolny termin dla pacjentów planowych to lipiec 2018 roku. Do kolejki zgłaszają się pacjenci z całej Polski zachęceni dobrą opinią oddziału i możliwością skorzystania ze skutecznej rehabilitacji pod okiem profesjonalnej kadry medycznej.

Rozmiar czcionki