Podsumowanie projektu

W okresie od 16.09.2014 r do 30.04.2016 r Szpital Powiatowy w Chodzieży realizował Projekt : „Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”  dofinansowany z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W ramach projektu realizowano następujące działania :zarządzanie, informacja i promocja, rezerwa, szkolenia , dostawa i instalacja sprzętu medycznego, programy i zajęcia z pacjentami oraz roboty budowlane. W celu prawidłowego zarządzania projektem powołano zespół zarządzający, który realizował następujące zadania: monitorowanie wydatków, kontrola i nadzór nad realizacją poszczególnych działań realizowanych przez fizjoterapeutów, nadzór i kontrola terapii zajęciowej, monitorowanie wskaźników, ewaluację Projektu, informację i promocję Projektu, podjęcie decyzji co do wykorzystania rezerwy, organizację i nadzór nad szkoleniami personelu medycznego, planowanie wydatków na poszczególne trymestry, ogłaszanie i rozstrzyganie przetargów oraz nadzór i monitorowanie realizowanej inwestycji.

W ramach działania informacja i promocja zrealizowano następujące zadania: umieszczono tablicę informacyjną oraz pamiątkową, prowadzono stronę internetową Projektu, przygotowano dwie obszerne informacje prasowe, wysłano pisma z informacją o Projekcie do interesariuszy, przygotowano ulotki promocyjne , umieszczono naklejki promujące Projekt na zakupionym sprzęcie medycznym, znakowano wszystkie dokumenty logami funduszy norweskiego i EOG, przygotowano film promocyjny o Projekcie. W ramach tego działania odbyły się trzy ważne wydarzenia: konferencja prasowa podczas uruchomienia projektu, seminarium informacyjne oraz uroczyste otwarcie zmodernizowanego obiektu. Szpital uczestniczył również w celu promocji Projektu w festynie : Zdrowa Sobota, w dożynkach gminy Chodzież w Milczu oraz w dożynkach gminno-powiatowych w Budzyniu. Odbyło się szereg spotkań z seniorami powiatu chodzieskiego w Chodzieży, Szamocinie i Margoninie. Przygotowano materiały promocyjne : banery, plakaty, długopisy oraz pendrivy.

W ramach rezerwy, za zgodą Operatora Programu wykonano 30 zabiegów wszczepienia endoprotez stawu biodrowego lub kolanowego u pacjentów starszych lub niesamodzielnych.

Kolejnym działaniem są szkolenia personelu medycznego, gdzie w ramach Projektu odbyło się 17 sesji szkoleniowych i przeszkolono 26 osób. Fizjoterapeuci i lekarz ukończyli następujące szkolenia: PNF podstawowy, PNF rozwijający, PNF neurologii i skolioz, terapia manualna metodą Briana Mulligana moduł A,B i C, terapia manualna metodą Ackermanna, masaż funkcyjny, poprzeczny i inne techniki masażu, techniki rozciągania i autorozciągania mięśni, badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu biodrowego, badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego oraz  badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego. Pielęgniarki odbyły następujące kursy kwalifikacyjne: pielęgniarstwo w opiece długoterminowej, pielęgniarstwo zachowawcze oraz pielęgniarstwo geriatryczne.Pielęgniarki ukończyły też kursy specjalistyczne ; edukator w cukrzycy oraz leczenie ran.

W ramach Projektu zakupiono 89 sztuk sprzętu medycznego na potrzeby Pacjentów stacjonarnych i ambulatoryjnych : 50 łóżek z materacami i szafkami przyłóżkowymi, w tym 30 rehabilitacyjnych , 15 szpitalnych oraz 5 szpitalnych z nakładanym materacem przeciwodleżynowym, , aparat do elektroterapii 6 sztuk,  aparat do terapii radialną falą uderzeniową- 1 sztuka,  aparat skanujący do laseroterapii- 1 sztuka,  dwukanałowy aparat do magnetoterapii- 2 sztuki,  wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych- 2 sztuki, stół rehabilitacyjny 3 częściowy- 5 sztuk, stół rehabilitacyjny 5- częściowy – 2 sztuki,  profesjonalny cykloergometr rehabilitacyjny- 1 sztuka,  rowery rehabilitacyjne- 3 sztuki, wirówka wodna do stóp- 1 sztuka,  atlas uniwersalny z osprzętem rehabilitacyjnym- 1 sztuka,  ugul z podwieszką i osprzętem- 1 sztuka,  uniwersalna kolumna terapeutyczna- 2 sztuki, diatermia- 2 sztuki,  bieżnia rehabilitacyjna – 1 sztuka,  zestaw do biernych i czynnych ćwiczeń w podwieszeniu z trzema trawersami- 1 sztuka,  zestaw do nowoczesnej rehabilitacji funkcjonalnej z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej- 1 sztuka,  rotor duo—2 sztuki,  ultradźwięki- 1 sztuka,  szyna CPM- do ćwiczeń stawu kolanowego i biodrowego – 1 sztuka, sprzęt i licencja do telekonsultacji.
Po dostarczeniu i zainstalowaniu sprzętu medycznego odbywały się szkolenia personelu. Każdy egzemplarz został oznakowany naklejką zawierającą tytuł projektu, źródła finansowania, loga funduszy norweskiego i EOG oraz adres internetowy funduszy.

W ramach działania : programy i zajęcia z Pacjentami realizowano następujące zadania: pomoc bezpośrednią terapeuty w miejscu zamieszkania, gdzie opieką objęto 803 osoby, terapie zajęciową w której uczestniczyło 1001 osób, telekonsultacje z której skorzystało 417 osób oraz szkolenia pacjentów z zakresu rehabilitacji w ich czasie wolnym, w których uczestniczyło 728 osób. Ponadto opracowano i wdrożono program profilaktyczny: profilaktyka schorzeń stawów obwodowych i kręgosłupa oraz przygotowano instrukcje do ćwiczeń domowych dla pacjentów po wszczepieniu endoprotezy stawu kolanowego i biodrowego.

W ciągu czternastu miesięcy rozbudowano Szpital o nowoczesny budynek , w całości przeznaczony na potrzeby rehabilitacji ogólnoustrojowej stacjonarnej i ambulatoryjnej. Budynek ma trzy kondygnacje. Na parterze mieści się rejestracja Pacjentów, szatnie, gabinety lekarskie, pokój badań oraz kompleks sal i boksów do fizjoterapii. Na obu piętrach znajdują się przestronne sale chorych, w większości dwułóżkowe, wszystkie z łazienkami , przystosowane dla osób starszych i niesamodzielnych. Sale wyposażone są w nowe łóżka z szafkami przyłóżkowymi i materacami, w tym 5 przeciwodleżynowych.  Są tam również pomieszczenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziału : dyżurki pielęgniarskie, gabinety zabiegowe, kuchnie, magazyny czyste i brudne i sanitariaty dla personelu. W obiekcie funkcjonują dwie windy oraz dwie klatki schodowe, w celu sprawnego przemieszczania się między kondygnacjami. Obiekt w całości przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Efekty wdrożonego projektu będą upowszechniane wśród pacjentów pionu rehabilitacji oraz w lokalnych mediach i na stronie internetowej Szpitala. Szpital wdrażał projekt samodzielnie i nie korzystał ze wsparcia Funduszu Współpracy Dwustronnej.

 

 

Ten post dostępny jest także w języku: angielski

Rozmiar czcionki