Elementy wyróżniające Projekt.

W związku z realizacją Projektu:

„Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”Szpital przedstawił Operatorowi Programu   przykłady dobrych praktyk w Programie PL 07 .

Elementy wyróżniające Projekt.

1.Innowacje

W ramach Projektu  realizowanego przez Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa

w Chodzieży  wprowadzono innowacyjną metodę polegającą na utworzeniu systemu teleopieki i telekonsultacji , który umożliwia Pacjentowi  kontakt z fizjoterapeutą za pomocą nowoczesnych komunikatorów i uzyskanie porady w zakresie prawidłowości wykonywanych ćwiczeń w warunkach domowych. Aby skontaktować się z fizjoterapeutą wystarczy komputer z dostępem do Internetu i postępowanie według  instrukcji przygotowanej dla Pacjentów w wersji papierowej , przekazywanej zainteresowanym na licznych spotkaniach z potencjalnymi pacjentami oraz w wersji elektronicznej- na stronie internetowej Szpitala, w zakładce dotyczącej Projektu.

  1. Inwestycje

Najważniejszym celem Projektu była rozbudowa pionu rehabilitacji ogólnoustrojowej. Rozbudowany oddział prezentuje się imponująco, zarówno z zewnątrz , jak i w środku. Parter budynku  jest przeznaczony na rejestrację Pacjentów oraz kompleks sal i boksów do fizjoterapii. Na pierwszym i drugim piętrze znajdują się przestronne sale chorych, w większości dwułóżkowe  wszystkie z łazienkami, przystosowane dla osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych. Komfort pobytu Pacjentów jest bardzo wysoki. Za  realizację tego zadania Szpital Powiatowy w Chodzieży został laureatem I miejsca Plebiscytu : Wspaniali 2016 w kategorii : Osiągnięcia Gospodarcze organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Chodzieży i Nasz Tygodnik Chodzieski.

 

Kolejną inwestycją wyróżniającą Projekt  był zakup sprzętu medycznego , gdzie w ramach Projektu zakupiono łącznie aż 89 sztuk sprzętu, w tym  zestaw do nowoczesnej rehabilitacji funkcjonalnej z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej . Zestaw ten pozwolił na wprowadzenie innowacyjnych, nowoczesnych metod współpracy z Pacjentem. Tradycyjna terapia często jest mało stymulująca dla Pacjenta i  nudna przez  co spada jego zaangażowanie w wykonywane ćwiczenia. Używając tego zestawu ćwiczenia stają się narzędziem pozwalającym wpływać na rzeczywistość wirtualną wyświetlaną przed Pacjentem.

  1. Edukacja zdrowotna

W ramach realizacji Projektu opracowano dla Pacjentów dwie broszury edukacyjne:

instrukcję do ćwiczeń domowych po zabiegu wszczepienia endoprotezy stawu biodrowego oraz instrukcję do ćwiczeń domowych po zabiegu wszczepienia endoprotezy stawu kolanowego. Instrukcje te zawierają zestaw ćwiczeń przedstawionych w formie opisowej

i graficznej, możliwych do wykonania przez pacjenta w domu i mających kluczowe znaczenie dla wzmocnienia mięśni wpływających na operowany staw .

 

Kolejnym działaniem edukacyjnym było opracowanie i wdrożenie programu profilaktycznego : „Profilaktyka chorób zwyrodnieniowych stawów obwodowych

i kręgosłupa” W programie tym przekazywano Pacjentom wiedzę, jak poruszać się, jak wykonywać prawidłowo niektóre czynności życia codziennego, aby uniknąć chorób zwyrodnieniowych stawów obwodowych i kręgosłupa lub opóźnić ich wystąpienie.

 

  1. Inne elementy wyróżniające Projekt:

Projekt realizowany przez Szpital wyróżniał się bardzo różnorodnymi formami współpracy

z Pacjentami. Na szczególną uwagę zasługuje pomoc bezpośrednia fizjoterapeuty w miejscu zamieszkania Pacjenta. Działaniem tym byli objęci Pacjenci spełniający kryteria Projektu

i u każdego z nich wykonano co najmniej osiem wizyt domowych. Realizacja tej formy pomocy Pacjentom miała wpływ nie tylko na stan zdrowia i poprawę samodzielności osób starszych i niesamodzielnych, ale również znakomicie i skutecznie promowała Projekt wśród mieszkańców powiatu chodzieskiego.

 

Szkolenia personelu medycznego to kolejne działanie wyróżniające Projekt. W szkoleniach uczestniczyli : lekarz, pielęgniarki i fizjoterapeuci. Podniesienie kwalifikacji personelu medycznego miało znaczący wpływ na jakość udzielanych w pionie rehabilitacji  świadczeń medycznych. Wprowadzono nowe metody terapii manualnej, rozszerzono zakres zabiegów z grupy fizjoterapii.

 

Najważniejszym osiągnięciem Szpitala jest fakt, że dzięki realizacji wszystkich zaplanowanych w Projekcie  działań  Szpital posiada piękny i  doskonale wyposażony pion rehabilitacji, gdzie Pacjent może leczyć się i rehabilitować godnie, na nowoczesnym

sprzęcie, pod opieką kadry medycznej o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych. Nowy oddział w  szybkim tempie uzyskał  bardzo wysoką renomę wśród Pacjentów i obecnie zgłaszają się osoby ze skierowaniami w oddział z całej Polski.

 

Dzięki scaleniu pionu rehabilitacji w nowoczesnym obiekcie Szpital uzyskał  możliwość pozyskania kolejnych środków na rozwój Szpitala. W maju bieżącego roku Szpital złożył Wniosek Aplikacyjny do WRPO o dofinansowanie projektu: „ Opieka koordynowana w zakresie ortopedii i rehabilitacji w Szpitalu Powiatowym im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży”. Głównym celem tego projektu jest osiągnięcie kompleksowości i koordynacji świadczeń medycznych, szczególnie dla pacjentów ze schorzeniami układu kostno- stawowego i mięśniowego. Koordynacja będzie obejmowała :poradnie ortopedyczną

i rehabilitacyjną, oddział urazowo- ortopedyczny oraz  rehabilitację stacjonarną, ambulatoryjną i domową .Tak zorganizowana koordynacja świadczeń udzielanych Pacjentowi spowoduje, ze będzie on objęty profesjonalną opieką medyczną na każdym etapie choroby. W przypadku otrzymania pozytywnej decyzji co do realizacji opieki koordynowanej będzie prowadzona szeroka promocja obydwóch Projektów.

Rozmiar czcionki