Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych przez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży

Aktualności

Elementy wyróżniające Projekt.

W związku z realizacją Projektu: „Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”Szpital przedstawił Operatorowi Programu   przykłady dobrych praktyk w… Read more >