Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych przez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży

Aktualności

Realizacja projektu na dzień 31.08.2018

Realizacja Projektu 152/07/13 Konkurs 1/MFEOG NMF/PL07/2013:  „Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”  dofinansowany z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG… Read more >

Rozmiar czcionki