Realizacja projektu na dzień 31.08.2018

Realizacja Projektu 152/07/13 Konkurs 1/MFEOG NMF/PL07/2013:

 „Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”  dofinansowany z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

 

Minął kolejny rok funkcjonowania pionu rehabilitacji w rozbudowanej  od strony ulicy Bosej części Szpitala. Oddział cieszy się bardzo dobrą renomą w całej Polsce ze względu na znakomite warunki pobytu dla pacjentów , profesjonalną kadrę medyczną oraz nowoczesny sprzęt do rehabilitacji. W roku 2017 hospitalizowano w oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej 836 pacjentów, a z rehabilitacji ambulatoryjnej skorzystało

3.194    pacjentów., co stanowi około  6 % wzrost w stosunku do roku 2016.

W oddziale prowadzona jest kolejka oczekujących na planowe przyjęcie z podziałem na przypadki pilne i stabilne.  Szpital jest zobowiązany do ścisłego przestrzegania wymogów prawnych oraz wymogów Narodowego Funduszu Zdrowia  dotyczących kwalifikacji pacjentów do tych kolejek. Do kolejki pilnej kwalifikuje się pacjentów posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z Ustawą z dnia 09.05.2018 o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności( Dz.U.2018.932)  oraz po przebytych zabiegach operacyjnych ortopedycznych, szczególnie po wszczepieniu endoprotezy stawu kolanowego lub biodrowego, skomplikowanych złamaniach i mnogich urazach. Pozostali pacjenci oczekują na przyjęcie w kolejce stabilnej, która obecnie sięga roku 2023.

Pacjenci po zabiegach operacyjnych są przyjmowani w oddział po wygojeniu rany operacyjnej, nie później niż pół roku od daty wykonania zabiegu. Pacjenci  z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności oczekują na przyjęcie w oddział  w kolejce pilnej  i są przyjmowani w pierwszym możliwym terminie uwzględniającym możliwości organizacyjne i finansowe Szpitala. W ramach wsparcia dla osób które ze względu na stan zdrowia  nie są w stanie korzystać z rehabilitacji ambulatoryjnej wykonywane są wizyty fizjoterapeuty w miejscu zamieszkania pacjenta.

Wychodząc naprzeciw potrzebom zdrowotnym osób niepełnosprawnych oraz pacjentów ze schorzeniami układu kostno- stawowego Szpital uruchomił od 20.08.2018 roku poradnię specjalistyczną  rehabilitacyjną, w której przyjmowani są pacjenci ze skierowaniami od lekarza systemu ( np. rodzinnego, specjalisty). W poradni tej przyjmowane są również dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym, wadami postawy lub innymi schorzeniami narządów ruchu.

Rozmiar czcionki