Realizacja projektu kwiecień 2018

Od maja 2016 roku oddział rehabilitacji stacjonarnej  Szpitala Powiatowego prof. Romana Drewsa w Chodzieży wraz z  rehabilitacją ambulatoryjną funkcjonuje w rozbudowanej części Szpitala w Chodzieży. Zarówno oddział, jak i zabiegi wykonywane pacjentom ambulatoryjnie cieszą się ogromnym powodzeniem.
Ponadto od stycznia 2018 roku Szpital zawarł umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację wizyt domowych u najbardziej niesprawnych pacjentów, aby i oni mogli skorzystać z tak ważnej dla nich rehabilitacji.

Realizacja Projektu : „Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży” dofinansowanego z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego zakończyła się w dniu 30.04.2016 , jednak Szpital jest zobligowany do utrzymania trwałości tego Projektu przez 5 lat od daty ostatecznego rozliczenia przyznanej pomocy finansowej.

W ramach tych działań kontynuowane są następujące formy współpracy z pacjentami : pogadanki tematyczne dla pacjentów oddziału rehabilitacji, wdrażanie programu profilaktycznego z zakresu profilaktyki chorób zwyrodnieniowych stawów obwodowych i kręgosłupa,  pomoc bezpośrednia  fizjoterapeuty w miejscu zamieszkania  pacjenta  oraz  dostępna jest  usługa telekonsultacji z fizjoterapeutą. Dzięki rozbudowie i scaleniu pionu rehabilitacji stacjonarnej i ambulatoryjnej  Szpital udziela coraz więcej świadczeń rehabilitacyjnych. W roku 2015 udzielono świadczeń z zakresu rehabilitacji: 3.312 osobom, w tym 1.690 starszym po 60 roku życia i niesamodzielnym, a w roku 2017 : 5.110 osobom, w tym 2.563 starszym i niesamodzielnym.

Rozbudowana dzięki realizacji Projektu część Szpitala , w której mieści się pion rehabilitacji zapewnia pacjentom komfortowe warunki pobytu, a nowoczesny sprzęt  i kadra o bardzo  wysokich kwalifikacjach zawodowych umożliwiają prowadzenie rehabilitacji na bardzo wysokim poziomie, co czyni ją skuteczną i profesjonalną.

Norweska EEA grants Logo

Rozmiar czcionki