Informacja dotycząca terminów przyjęć

W związku ze zmianami dotyczącymi warunków przyjmowania pacjentów w Oddział Rehabilitacyjny Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży Dyrekcja Szpitala przygotowała następującą informację dla pacjentów:

Szanowna Pani, Szanowny Panie

W związku z wdrożeniem reformy w służbie zdrowia z dniem 01.10.2017 i wprowadzeniem sieci szpitali, nałożono na te podmioty lecznicze zapewnienie kompleksowej opieki zdrowotnej dla konkretnych szpitali. W związku z tym faktem Oddział Rehabilitacyjny Szpitala Powiatowego im. R. Drewsa w Chodzieży jest zobowiązany w pierwszej kolejności przyjmować pacjentów po zabiegach operacyjnych w szczególności po endoprotezoplastykach oraz urazach, dla których wczesna rehabilitacja jest jedyną możliwością powrotu do zdrowia.

W związku z tym faktem czas oczekiwania na rehabilitacyjne świadczenia zdrowotne dla Pani/Pana ulegnie znacznemu wydłużeniu.

Termin podany przy rejestracji Pani/Pana skierowania do szpitala jest nieaktualny. W obecnej sytuacji nie jesteśmy w stanie podać nowego terminu przyjęcia w Oddział Rehabilitacyjny.
Prosimy o informację telefoniczną ( 67 2826793 ) lub listowną w sprawie ewentualnego zwrotu skierowania.

Za zaistniałą sytuację bardzo przepraszamy.

Rozmiar czcionki