Aktualności

Aktualności

Rozmowa z lek. zarządzającym oddziałem Rehabilitacji Ogólnoustrojowej w Chodzieży

W dniu 20.06.2017 r. po ponad roku funkcjonowania oddziału rehabilitacji stacjonarnej w nowej lokalizacji przeprowadzono rozmowę z lekarzem zarządzającym tym oddziałem- panem Jackiem Bućko.

Zadano Panu doktorowi następujące pytania:

 1. Proszę powiedzieć kilka słów o sobie.

Jestem lekarzem medycyny, specjalistą w dziedzinie rehabilitacji medycznej. Moją alma mater jest UM w Poznaniu, a w Klinice Rehabilitacji ORSK ukończyłem specjalizacje. Jestem również  aktywnym członkiem Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji, członkiem sekcji rehabilitacji dzieci i młodzieży a także przewodniczącym Sekcji Historycznej i kronikarzem Zarządu Polskiego Towarzystwa Rehabilitacji oraz członkiem Komisji do spraw Rehabilitacji przy Ministerstwie Zdrowia. Trochę dużo tych obowiązków, ale lubię aktywność i działanie, nie znoszę nudy. Prywatnie moją pasją jest narciarstwo, turystyka górska i wspinaczki, lubię także grać w badmintona a żonie staram się dorównać w bieganiu długodystansowym oraz jestem miłośnikiem epoki napoleońskiej.

 1. Co skłoniło Pana do podjęcia pracy w Chodzieży ?

Było to dla mnie wyzwanie organizacyjne, merytoryczne, naukowe, kolejny krok w karierze zawodowej. Od kilku lat zajmuje stanowisko kierownika Oddziału Rehabilitacji Ogólnoustrojowej oraz Kardiologicznej w prywatnej lecznicy lecz w przypadku Oddziału Rehabilitacji przy ul. Bosej wyzwanie jest znacznie ważniejsze. Celem jest kontynuowanie dobrej opieki rehabilitacyjnej stworzonej przez dr J. Kazeckiego w Szamocinie ale także wdrożenie nowej jakości usprawniania pacjentów senioralnych oraz pooperacyjnych w nowych warunkach w ośrodku kompleksowej rehabilitacji z wizją rozwoju tego oddziału jako zintegrowanego ośrodka usprawniania pacjentów stacjonarnych i ambulatoryjnych. Seniorów oraz co bardzo chciałbym rozwinąć na tutejszym terenie dzieci i młodzieży. Szczególnie w zakresie pomocy dzieciom z MPD oraz coraz bardziej powszechnych wadach postawy oraz deformacji klatki piersiowej i kręgosłupa. Praca z dziećmi jest dla mnie bardzo ważna, a właściwa rehabilitacja jest dla następnych pokoleń niezwykle istotna.

 1. Jak ocenia Pan warunki pracy w oddziale?

Warunki pracy dla personelu a co ważniejsze dla pacjentów są bardzo dobre. Trzeba przyznać, że  dyrekcja szpitala stanęła na wysokości zadania tworząc Ośrodek Rehabilitacji de novo w jakości bez mała mogę powiedzieć europejskiej. Znam wiele oddziałów rehabilitacji w Polsce, które zostały utworzone poprzez adaptację różnych budynków/pomieszczeń i warunki pobytu dla pacjentów są poniżej ich oczekiwań. Rozbudowa Szpitala w Chodzieży o pion rehabilitacji to strzał w dziesiątkę, a warunki jakie zapewniono pacjentom pokazują, że można usprawniać i pomagać w powrocie do zdrowia w godnych, sympatycznych i estetycznych warunkach. Nie będę się chwaliła opowiadając, że sale są dwuosobowe z własnymi toaletami, klimatyzowane, a całe wyposażanie i sprzęt są nowe.

4.Jak współpracuje się panu z personelem oddziału?

Współpraca z podległym mi personelem układa się bardzo dobrze, jednak nadal wszyscy musimy się uczyć i doskonalić jak to w medycynie. Jestem zadowolony ze współpracy z kolegami lekarzami współpracującymi z Oddziałem: neurologiem i ortopedą. Ich obecność zapewnia pacjentom możliwość uzyskania specjalistycznej konsultacji. Wysoko oceniam zespół fizjoterapeutów, bardzo dobrze wyszkolonych, młodych, aktywnych, blisko współpracujących z pacjentami. Ich działania w zakresie kinezyterapii są bardzo wysoko oceniane przez pacjentów. Zespół pielęgniarek również pracuje dobrze, są to pielęgniarki o wysokich kwalifikacjach zawodowych i z dużym doświadczeniem praktycznym.

Dziękuję bardzo za rozmowę.

Proszę uprzejmie.

Informacja 03.2017

Już prawie rok oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej  i Zakład Przyrodoleczniczy funkcjonują w nowej lokalizacji, w rozbudowanej od strony ulicy Bosej części Szpitala. Obiekt powstał dzięki realizacji Projektu : „Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży” współfinansowanego z funduszy: norweskiego i europejskiego obszaru gospodarczego. Projekt był realizowany w okresie 16.09.2014 do 30.04.2016 i obecnie trwa pięcioletni okres utrzymywania trwałości tego Projektu. Pora podsumować ten pierwszy rok działalności pionu rehabilitacji i odpowiedzieć na pytanie, czy na realizacji tego Projektu faktycznie skorzystała grupa Pacjentów , do których ten Projekt był adresowany, czyli osoby starsze, niepełnosprawne i niesamodzielne. Z przeprowadzonych analiz statystycznych wynika, że w roku 2016 przyjęto w oddział 831 Pacjentów , z czego  595 osób , czyli 71,6% miało powyżej sześćdziesięciu lat , a w zasadzie każdy Pacjent charakteryzował się  różnym stopniem niepełnosprawności. Dzięki bardzo wysoko wykwalifikowanej kadrze medycznej, nowoczesnemu sprzętowi rehabilitacyjnemu  i bardzo dobrym warunkom hospitalizacji oddział zdobył wysoką renomę nieomal w całej Polsce. Wśród 831 Pacjentów hospitalizowanych w roku 2016, aż  79,3% to osoby spoza powiatu chodzieskiego. Oddział prowadzi zgodnie z wymogami Narodowego Funduszu Zdrowia kolejkę oczekujących na hospitalizację i obecnie pierwszy wolny termin dla pacjentów planowych to lipiec 2018 roku. Do kolejki zgłaszają się pacjenci z całej Polski zachęceni dobrą opinią oddziału i możliwością skorzystania ze skutecznej rehabilitacji pod okiem profesjonalnej kadry medycznej.

Informacje dot. projektu 01.12.2016

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży informuje, że Szpital zrealizował Projekt :   „Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”  dofinansowany z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Jak informowano już wcześniej 30 kwietnia 2016 roku zakończono realizację Projektu: „Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”  dofinansowanego z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Osiągnięto wszystkie zaplanowane wskaźniki- wiele z nich znacznie przekroczono- oraz zrealizowano cele założone w Projekcie. Od końca kwietnia Pacjenci są przyjmowani  w nowy oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej w Chodzieży . Przeniesiono również do nowej lokalizacji  rehabilitację ambulatoryjną. Dzięki temu scalono pion rehabilitacyjny w jednej lokalizacji. Pozwala to na lepsze wykorzystanie nowoczesnego sprzętu zakupionego w ramach Projektu oraz na efektywną organizację pracy  wysoko wykwalifikowanej kadry medycznej. Dzięki realizacji Projektu znacząco poprawiły się warunki pobytu Pacjentów

w oddziale w stosunku do wcześniejszej lokalizacji oddziału w Szamocinie. Aby upewnić się ,że poprawa komfortu pobytu została przez Pacjentów zauważona przeprowadzono wywiady z Pacjentami dotyczące oceny warunków hospitalizacji w oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej.

Oto co powiedzieli nam rozmówcy:

 1. Mężczyzna: Jestem bardzo zadowolony z pobytu w oddziale. Sala chorych w porównaniu do Szamocina jest luksusowa. Jest dużo nowego sprzętu, a personel jest bardzo pomocny Pacjentowi. Zalecone zabiegi pomagają mi, czuje się coraz sprawniejszy.
 2. Kobieta: Jestem pacjentką tego oddziału regularnie  od 2005 roku, kiedy przeżyłam poważny wypadek samochodowy. Lekarze wątpili w to , czy będę w ogóle chodziła. Po licznych operacjach trafiłam na oddział rehabilitacji w Szamocinie. Tam postawiono mnie na nogi. Początkowo chodziłam  z trudem, w balkoniku po kilka kroków. Obecnie poruszam się samodzielnie, czasem tylko wspomagam się kulą. Dzięki rehabilitacji jestem samodzielna      i niezależna. Warunki w Chodzieży są rewelacyjne, ale na Szamocin tez nie narzekam, bo tyle   dobrego dla mnie zrobiono. Był tam też park, gdzie można było pospacerować po zabiegach.
  Personel jest wspaniały i sprzęt nowoczesny. Takie odziały są bardzo potrzebne dla ludzi po wypadkach i schorowanych.

Podsumowanie statystyk projektu

Realizacja Projektu 152/07/13 Konkurs 1/MFEOG NMF/PL07/2013:

„Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”  dofinansowany z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Rezultaty i wyniki Projektu.

 • Liczba pacjentów korzystających z poprawy usług zdrowotnych:  wartość osiągnięta: 5366 osób
 • Liczba wdrożonych projektów infrastrukturalnych- wartość osiągnięta-   1projekt
 • Liczba zmodernizowanych, przebudowanych lub rozbudowanych instytucji funkcjonujących w obszarze ochrony zdrowia: wartość osiągnięta- 1 budynek
 • Liczba zakupionego sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego: wartość osiągnięta:  87 sztuk
 • Liczba zakupionego sprzętu i licencji do systemu teleopieki :    2 sztuki
 • Liczba sesji szkoleniowych dla personelu medycznego: wartość osiągnięta:   17 sesji
 • Liczba przeszkolonego personelu medycznego-wartość osiągnięta: 26 osób
 • Liczba osób korzystających z teleopieki –wartość osiągnięta : 417 osób
 • Liczba osób korzystających z pomocy bezpośredniej fizjoterapeuty w miejscu zamieszkania-wartość osiągnięta:   803 osoby                                                                
 • Liczba osób korzystających z terapii zajęciowej- wartość osiągnięta: 1001 osób

Podsumowanie projektu

W okresie od 16.09.2014 r do 30.04.2016 r Szpital Powiatowy w Chodzieży realizował Projekt : „Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”  dofinansowany z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego.

W ramach projektu realizowano następujące działania :zarządzanie, informacja i promocja, rezerwa, szkolenia , dostawa i instalacja sprzętu medycznego, programy i zajęcia z pacjentami oraz roboty budowlane. W celu prawidłowego zarządzania projektem powołano zespół zarządzający, który realizował następujące zadania: monitorowanie wydatków, kontrola i nadzór nad realizacją poszczególnych działań realizowanych przez fizjoterapeutów, nadzór i kontrola terapii zajęciowej, monitorowanie wskaźników, ewaluację Projektu, informację i promocję Projektu, podjęcie decyzji co do wykorzystania rezerwy, organizację i nadzór nad szkoleniami personelu medycznego, planowanie wydatków na poszczególne trymestry, ogłaszanie i rozstrzyganie przetargów oraz nadzór i monitorowanie realizowanej inwestycji.

W ramach działania informacja i promocja zrealizowano następujące zadania: umieszczono tablicę informacyjną oraz pamiątkową, prowadzono stronę internetową Projektu, przygotowano dwie obszerne informacje prasowe, wysłano pisma z informacją o Projekcie do interesariuszy, przygotowano ulotki promocyjne , umieszczono naklejki promujące Projekt na zakupionym sprzęcie medycznym, znakowano wszystkie dokumenty logami funduszy norweskiego i EOG, przygotowano film promocyjny o Projekcie. W ramach tego działania odbyły się trzy ważne wydarzenia: konferencja prasowa podczas uruchomienia projektu, seminarium informacyjne oraz uroczyste otwarcie zmodernizowanego obiektu. Szpital uczestniczył również w celu promocji Projektu w festynie : Zdrowa Sobota, w dożynkach gminy Chodzież w Milczu oraz w dożynkach gminno-powiatowych w Budzyniu. Odbyło się szereg spotkań z seniorami powiatu chodzieskiego w Chodzieży, Szamocinie i Margoninie. Przygotowano materiały promocyjne : banery, plakaty, długopisy oraz pendrivy.

W ramach rezerwy, za zgodą Operatora Programu wykonano 30 zabiegów wszczepienia endoprotez stawu biodrowego lub kolanowego u pacjentów starszych lub niesamodzielnych.

Kolejnym działaniem są szkolenia personelu medycznego, gdzie w ramach Projektu odbyło się 17 sesji szkoleniowych i przeszkolono 26 osób. Fizjoterapeuci i lekarz ukończyli następujące szkolenia: PNF podstawowy, PNF rozwijający, PNF neurologii i skolioz, terapia manualna metodą Briana Mulligana moduł A,B i C, terapia manualna metodą Ackermanna, masaż funkcyjny, poprzeczny i inne techniki masażu, techniki rozciągania i autorozciągania mięśni, badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu biodrowego, badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu barkowego oraz  badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego. Pielęgniarki odbyły następujące kursy kwalifikacyjne: pielęgniarstwo w opiece długoterminowej, pielęgniarstwo zachowawcze oraz pielęgniarstwo geriatryczne.Pielęgniarki ukończyły też kursy specjalistyczne ; edukator w cukrzycy oraz leczenie ran.

W ramach Projektu zakupiono 89 sztuk sprzętu medycznego na potrzeby Pacjentów stacjonarnych i ambulatoryjnych : 50 łóżek z materacami i szafkami przyłóżkowymi, w tym 30 rehabilitacyjnych , 15 szpitalnych oraz 5 szpitalnych z nakładanym materacem przeciwodleżynowym, , aparat do elektroterapii 6 sztuk,  aparat do terapii radialną falą uderzeniową- 1 sztuka,  aparat skanujący do laseroterapii- 1 sztuka,  dwukanałowy aparat do magnetoterapii- 2 sztuki,  wanna do kąpieli wirowej kończyn dolnych- 2 sztuki, stół rehabilitacyjny 3 częściowy- 5 sztuk, stół rehabilitacyjny 5- częściowy – 2 sztuki,  profesjonalny cykloergometr rehabilitacyjny- 1 sztuka,  rowery rehabilitacyjne- 3 sztuki, wirówka wodna do stóp- 1 sztuka,  atlas uniwersalny z osprzętem rehabilitacyjnym- 1 sztuka,  ugul z podwieszką i osprzętem- 1 sztuka,  uniwersalna kolumna terapeutyczna- 2 sztuki, diatermia- 2 sztuki,  bieżnia rehabilitacyjna – 1 sztuka,  zestaw do biernych i czynnych ćwiczeń w podwieszeniu z trzema trawersami- 1 sztuka,  zestaw do nowoczesnej rehabilitacji funkcjonalnej z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej- 1 sztuka,  rotor duo—2 sztuki,  ultradźwięki- 1 sztuka,  szyna CPM- do ćwiczeń stawu kolanowego i biodrowego – 1 sztuka, sprzęt i licencja do telekonsultacji.
Po dostarczeniu i zainstalowaniu sprzętu medycznego odbywały się szkolenia personelu. Każdy egzemplarz został oznakowany naklejką zawierającą tytuł projektu, źródła finansowania, loga funduszy norweskiego i EOG oraz adres internetowy funduszy.

W ramach działania : programy i zajęcia z Pacjentami realizowano następujące zadania: pomoc bezpośrednią terapeuty w miejscu zamieszkania, gdzie opieką objęto 803 osoby, terapie zajęciową w której uczestniczyło 1001 osób, telekonsultacje z której skorzystało 417 osób oraz szkolenia pacjentów z zakresu rehabilitacji w ich czasie wolnym, w których uczestniczyło 728 osób. Ponadto opracowano i wdrożono program profilaktyczny: profilaktyka schorzeń stawów obwodowych i kręgosłupa oraz przygotowano instrukcje do ćwiczeń domowych dla pacjentów po wszczepieniu endoprotezy stawu kolanowego i biodrowego.

W ciągu czternastu miesięcy rozbudowano Szpital o nowoczesny budynek , w całości przeznaczony na potrzeby rehabilitacji ogólnoustrojowej stacjonarnej i ambulatoryjnej. Budynek ma trzy kondygnacje. Na parterze mieści się rejestracja Pacjentów, szatnie, gabinety lekarskie, pokój badań oraz kompleks sal i boksów do fizjoterapii. Na obu piętrach znajdują się przestronne sale chorych, w większości dwułóżkowe, wszystkie z łazienkami , przystosowane dla osób starszych i niesamodzielnych. Sale wyposażone są w nowe łóżka z szafkami przyłóżkowymi i materacami, w tym 5 przeciwodleżynowych.  Są tam również pomieszczenia niezbędne do prawidłowego funkcjonowania oddziału : dyżurki pielęgniarskie, gabinety zabiegowe, kuchnie, magazyny czyste i brudne i sanitariaty dla personelu. W obiekcie funkcjonują dwie windy oraz dwie klatki schodowe, w celu sprawnego przemieszczania się między kondygnacjami. Obiekt w całości przystosowany jest dla osób niepełnosprawnych.

Efekty wdrożonego projektu będą upowszechniane wśród pacjentów pionu rehabilitacji oraz w lokalnych mediach i na stronie internetowej Szpitala. Szpital wdrażał projekt samodzielnie i nie korzystał ze wsparcia Funduszu Współpracy Dwustronnej.

 

 

Informacja prasowa 18.04.2016

Szpital Powiatowy im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży , o czym pisano wielokrotnie, od września 2014 roku realizuje Projekt  „Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”   dofinansowany

z funduszy Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt jest adresowany do osób starszych po 60 roku życia oraz niesamodzielnych bez względu na wiek. Dobiega już końca realizacja Projektu i pora podsumować osiągnięte cele i wykonane w ramach tego Projektu zadania. Niezwykle ważne były również wskaźniki określone we wniosku aplikacyjnym, które były monitorowane przez cały czas trwania Projektu. Osiągnięcie założonych wskaźników jest równoznaczne ze zrealizowaniem celów i zadań tego wspaniałego przedsięwzięcia. Najważniejszym celem Projektu jest rozbudowa pionu rehabilitacji ogólnoustrojowej , którą zrealizowano mimo dość krótkiego czasu ( 16 miesięcy). Rozbudowany od strony ulicy Bosej  oddział prezentuje się imponująco, zarówno z zewnątrz , jak i w środku. Parter budynku  będzie przeznaczony na rejestrację Pacjentów oraz kompleks sal i boksów do fizjoterapii. Na pierwszym i drugim piętrze znajdują się sale chorych, w większości dwułóżkowe , wszystkie

z łazienkami, przystosowane dla osób niesamodzielnych, starszych i niepełnosprawnych.

Kolejnym wskaźnikiem , powiązanym z rozbudową Szpitala jest zakup sprzętu medycznego

i terapeutycznego, gdzie założono zakup 58 sztuk, a po przeprowadzeniu przetargów i za zgodą Operatora Programu zakupiono 89 sztuk, w tym: 30 łóżek rehabilitacyjnych z szafkami przyłóżkowymi,15 łóżek szpitalnych z szafkami przyłóżkowymi, 5 łóżek szpitalnych z materacem przeciwodleżynowym i szafką przyłóżkową, 6 aparatów do elektroterapii, aparat do terapii radialną falą uderzeniową, aplikator skanujący do laseroterapii, 2 dwukanałowe aparaty do magnetoterapii, 2 wanny do kąpieli kończyn dolnych,7 stołów rehabilitacyjnych , 2 uniwersalne kolumny terapeutyczne, profesjonalny cykloergometr rehabilitacyjny,3 rowery rehabilitacyjne, wirówkę wodną do stóp, atlas uniwersalny z osprzętem, UGUL z podwieszką i osprzętem,2 diatermie, bieżnię rehabilitacyjną, zestaw do ćwiczeń czynnych i biernych, ultradźwięki, szynę CPM do ćwiczeń stawu kolanowego

i biodrowego, zestaw do nowoczesnej rehabilitacji funkcjonalnej z wykorzystaniem rzeczywistości wirtualnej,2 rotory duo do kończyn dolnych i górnych oraz system telekonsultacji i teleopieki

(sprzęt i licencja).Nowoczesny i sprawny sprzęt to ważny element skutecznej rehabilitacji.

Oprócz inwestycji w rozbudowę i sprzęt Projekt zakłada również szereg działań skierowanych do Pacjentów oraz personelu medycznego. Kolejnym założonym wskaźnikiem jest liczba sesji szkoleniowych oraz liczba przeszkolonego personelu. Obydwa te wskaźniki zrealizowano w 100 procentach, gdyż założono 17 sesji szkoleniowych, i tyle się odbyło oraz przeszkolono 1 lekarza,

12 pielęgniarek i 13 fizjoterapeutów, razem 26 osób, przy założeniu 25 osób.

Szczególnemu monitorowaniu podlegały wskaźniki dotyczące realizacji różnych form pracy

z Pacjentami, gdyż to dla nich przede wszystkim był adresowany Projekt .Nowatorskim elementem Projektu jest utworzenie systemu teleopieki i telekonsultacji , który umożliwia Pacjentowi  kontakt

z fizjoterapeutą za pomocą nowoczesnych komunikatorów i uzyskanie porady w zakresie prawidłowości wykonywanych ćwiczeń w warunkach domowych. Założono, że z tej formy pomocy skorzystają w czasie realizacji Projektu 293 osoby, na dzień 31 marca 2016 roku przeprowadzono 396 sesji z Pacjentami. Kolejnym ważnym zadaniem realizowanym przez fizjoterapeutów i cieszącym się wielkim zainteresowaniem wśród osób starszych i niesamodzielnych jest pomoc bezpośrednia terapeuty w miejscu zamieszkania Pacjenta. Przez cały czas realizacji Projektu fizjoterapeuci wykonywali wizyty domowe u Pacjentów , pomagając im przezwyciężać ból i niesamodzielność oraz kontynuować ćwiczenia po rehabilitacji ambulatoryjnej w Zakładzie Przyrodoleczniczym lub po leczeniu szpitalnym. U każdego Pacjenta fizjoterapeuta wykonywał osiem wizyt, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach – szesnaście. Założono we wniosku objęcie tą formą pomocy 293 osoby, a objęto 766 osób, u których wykonano 6.136 wizyt. Następną formą współpracy z Pacjentami były prowadzone w oddziale rehabilitacji ogólnoustrojowej w Szamocinie zajęcia z terapii manualnej, zajęciowej i gry zespołowe. Zajęcia odbywały się codziennie od godziny 15.00 do 18.00 i cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem wśród Pacjentów gdyż wspomagały rehabilitację poprzez ćwiczenia manualne oraz pozwoliły na ciekawe spędzenie czasu wolnego. Zaplanowano, że z tej formy skorzysta 780 Pacjentów, na koniec marca 2016 roku osiągnięto wskaźnik w liczbie 973 Pacjentów.

Ważnym wskaźnikiem w Projekcie jest również liczba Pacjentów korzystających z poprawy usług zdrowotnych, gdzie założono osiągnięcie  liczby 4.680 Pacjentów. Na dzień 31.03.2016 roku wskaźnik ten wynosi 5.117 Pacjentów. Kolejnym wskaźnikiem mającym wpływ na liczbę Pacjentów  korzystających z poprawy usług zdrowotnych jest ilość wykonanych zabiegów operacyjnych wszczepienia endoprotez stawu kolanowego i biodrowego. Zaplanowano i wykonano 30 takich zabiegów. Realizacja tego zadania rozpoczęła się w maju 2015 roku, a zakończyła w lutym 2016 roku. Wszystkie wyżej wymienione wskaźniki są aktualne na dzień 31.03.2016 roku i będą jeszcze uzupełnione o dane za miesiąc kwiecień, gdyż do 30 kwietnia 2016 zgodnie z zawartą z Operatorem Programu umową trwa realizacja Projektu.

Dzięki wielkiemu zaangażowaniu Dyrekcji Szpitala, Zespołu zarządzającego Projektem

i pracowników Szpitala zrealizowano wszystkie cele i zadania objęte Projektem oraz  osiągnięto wszystkie założone we Wniosku aplikacyjnym wskaźniki .

W dniu 20 kwietnia o godzinie 11.00 odbędzie się uroczyste otwarcie rozbudowanego obiektu

z udziałem wielu zaproszonych gości , między innymi przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego, Starostwa Chodzieskiego, samorządów lokalnych, posłów

i senatorów  oraz  wielu innych znakomitych Gości.

Dzięki realizacji Projektu : „Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”   dofinansowanego z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego  od 01.05.2016 roku Pacjenci będą leczeni i rehabilitowani w nowym, komfortowym oddziale rehabilitacji, na nowoczesnym sprzęcie, pod opieką lekarzy, fizjoterapeutów i pielęgniarek

o bardzo wysokich kwalifikacjach zawodowych.

Otwarcie oddziału Rehabilitacji 20.04.2016

 

Realizacja Projektu 152/07/13 Konkurs 1/MFEOG NMF/PL07/2013:

Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”  dofinansowany z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Protokół z przebiegu uroczystego otwarcia rozbudowanego oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej

             W dniu 20 kwietnia 2016 roku  o godzinie 11.00 odbyło się uroczyste otwarcie rozbudowanego oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej  . Na uroczystość  przybyła większość z zaproszonych Gości, w tym przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, jednostek samorządowych powiatu chodzieskiego , przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność leczniczą w publicznym systemie ochrony zdrowia oraz pracownicy Szpitala. Na otwarcie zaproszono również media- prasę i lokalną  TV. Impreza  odbyła się w nowym oddziale rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Chodzieży.

Każdy z zaproszonych gości otrzymał pamiątkowy długopis z logami funduszy EOG i norweskiego, zestaw ulotek zawierających podstawowe informacje o Projekcie oraz pamiątkowy pendrive z tytułem Projektu i logami funduszy : norweskiego i EOG z nagranym filmem promującym Projekt.

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chodzieży przedstawił w formie prezentacji  Projekt realizowany przez Szpital, jego cele , zadania oraz sposób finansowania. Omówiono również szczegółowo zadania zrealizowane w ramach Projektu oraz osiągnięte na dzień 31 marca 2016 wskaźniki, które znacznie przekroczyły założenia określone we wniosku aplikacyjnym. Przedstawiono też rozliczenie wydatków poniesionych na rozbudowę Szpitala z podziałem na dotację otrzymaną z funduszy : norweskiego i EOG oraz środki własne Szpitala. Po zakończeniu prezentacji Pan Jacek Bućko – lekarz specjalista z rehabilitacji wygłosił  wykład inauguracyjny na temat starzenia się społeczeństwa i roli rehabilitacji dla osób starszych i niesamodzielnych. Po wykładzie głos zabierali zaproszeni Goście , którzy składali na ręce dyrektora gratulacje i słowa uznania za wspaniale zrealizowany Projekt. Po wystąpieniach Gości odbył się koncert muzyczny w wykonaniu artysty muzyka Pana Wiesława Prządki. Po zakończeniu koncertu przystąpiono do symbolicznego przecięcia wstęgi , której dokonał Pan  Starosta Chodzieski Julian Hermaszczuk wspólnie z Dyrektorem Szpitala Krzysztofem Szplitem. Następnie wszyscy Goście obejrzeli  przygotowany na przyjęcie Pacjentów oddział rehabilitacji  ogólnoustrojowej wyrażając swój podziw i uznanie dla przyjętych rozwiązań. Na zakończenie otwarcia przygotowano poczęstunek dla uczestników imprezy.

Fotogaleria – otwarcie oddziału Rehabilitacji

Informacja o realizacji projektu 24.03.2016

 

 

 

Informacja z dnia 24.03.2016  roku dotycząca realizacji Projektu:

„Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”  współfinansowanego z Funduszy Norweskich i EOG.

1.Realizacja Projektu powoli zbliża się ku końcowi. Rozbudowany oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej prezentuje się imponująco. W miesiącu marcu trwają odbiory techniczne budynku oraz wymagane kontrole przed rozpoczęciem eksploatacji inwestycji. Stopniowo wyposażamy oddział  w łóżka z szafkami oraz nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny. Od maja obiekt będzie udostępniony dla Pacjentów , dla których warunki hospitalizacji uległy znacznej poprawie w stosunku do oddziału w Szamocinie.

2.W dniu 01.04.2016 roku odbędzie się egzamin kończący kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek z pielęgniarstwa geriatrycznego. To ostatni już kurs realizowany w ramach Projektu. W sumie było ich  pięć  dla pielęgniarek : trzy kwalifikacyjne i dwa specjalistyczne oraz jedenaście dla lekarza i fizjoterapeutów. Dzięki ukończeniu tych kursów znacznie podniosły się kwalifikacje pracowników medycznych zatrudnionych w pionie rehabilitacji.

 1. W dniu 20 kwietnia o godzinie 11.00 odbędzie się uroczyste otwarcie rozbudowanego obiektu z udziałem wielu zaproszonych gości , między innymi przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego, Starostwa Chodzieskiego, samorządów lokalnych, posłów i senatorów i wielu innych znakomitych Gości.

Informacja dotycząca realizacji Projektu

Informacja z dnia 10.02.2016 roku dotycząca realizacji Projektu

„Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży” współfinansowanego z Funduszy Norweskich i EOG.

1.Budynek oddziału rehabilitacji nabrał już ostatecznego kształtu i prezentuje się imponująco. Trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Wszystkie zaplanowane prace odbywają się zgodnie z harmonogramem .Uroczyste otwarcie inwestycji zaplanowano na 20.04.2016 roku.

2.Pielęgniarki zakończyły już następujące szkolenia: pielęgniarstwo w opiece długoterminowej- kurs kwalifikacyjny, pielęgniarstwo zachowawcze- kurs kwalifikacyjny, edukator w cukrzycy- kurs specjalistyczny oraz leczenie ran- kurs specjalistyczny . W trakcie realizacji jest kurs kwalifikacyjny geriatryczny, który zakończy się w kwietniu bieżącego roku. W szkoleniach uczestniczyło 14 pielęgniarek

3.Lekarz i fizjoterapeuci zakończyli już cykl intensywnych szkoleń, który obejmował następujące kursy: PNF podstawowy, terapia manualna metodą Briana Mulligana moduł A, B i C, terapia manualna metodą doktora Ackermana, badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu biodrowego, kolanowego i barkowego, PNF rozwijający,PNF neurologii, masaż poprzeczny ,funkcyjny i inne techniki masażu oraz techniki rozciągania i autorozciągania mięśni. W szkoleniach uczestniczyło przeważnie 13 osób.

 1. Wdrożono system teleopieki i telekonsultacji Pacjenta z fizjoterapeutą drogą komunikatora internetowego.

5.Sukcesywnie realizowane są zadania związane z pracą z Pacjentami. W oddziale rehabilitacji odbywają się pogadanki z pacjentami- dwa razy w tygodniu po 2 godziny. Tematyka pogadanek dostosowana jest do schorzeń pacjentów oraz do ich zainteresowań i zadawanych pytań, związanych z przesłaniem Projektu. Pogadanki prowadzą fizjoterapeuci- pracownicy Szpitala.

Codziennie odbywają się wizyty domowe fizjoterapeutów u pacjentów wymagających pomocy bezpośredniej w domu i kontynuacji ćwiczeń rozpoczętych wcześniej w oddziale rehabilitacji lub Zakładzie Przyrodoleczniczym. Wizyty domowe odbywają się również u pacjentów, którzy spełniają kryteria Programu: starszych i niesamodzielnych. Fizjoterapeuci są pracownikami Szpitala i posiadają imienne upoważnienia ze zdjęciem, podpisane przez Panią Aleksandrę Ćwikła- zastępcę dyrektora Szpitala. Wizyty są nieodpłatne i fizjoterapeuci nie proponują zakupu żadnych urządzeń do masażu, rehabilitacji itp.

6.W oddziale rehabilitacji w Szamocinie codziennie w dni robocze odbywają się dla Pacjentów zajęcia z terapii manualnej i zajęciowej. Terapeuci zajęciowi przygotowują bardzo ciekawe zajęcia dla pacjentów np. wykonywanie ozdób świątecznych, kartek okolicznościowych, dekoracji itp. Zajęcia wypełniają Pacjentom czas wolny i cieszą się dużym zainteresowaniem.

7.Sukcesywnie wdrażany jest program profilaktyczny: „Profilaktyka chorób zwyrodnieniowych stawów obwodowych i kręgosłupa” wśród Pacjentów oddziału oraz zainteresowanych grup seniorów.

8.Prowadzona jest ewaluacja Projektu polegająca na przeprowadzaniu rozmów telefonicznych z Pacjentami dotyczących ich wiedzy i opinii o realizowanym przez Szpital Projekcie. Ponadto są rozsyłane do Pacjentów oddziału rehabilitacji oraz Pacjentów korzystających z pomocy bezpośredniej fizjoterapeuty w miejscu zamieszkania anonimowe ankiety zawierające pytania dotyczące ich udziału w Projekcie .

9.W najbliższym czasie zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt do rehabilitacji oraz nowe łóżka rehabilitacyjne z szafkami trzyłóżkowymi. Przetargi nieograniczone zostały już przeprowadzone , wyłoniono dostawców na sprzęt i łóżka. Dostawy zaplanowano na marzec bieżącego roku, kiedy będą już przygotowane gabinety i sale chorych.