Spotkanie ze stowarzyszeniami seniorskimi

Informacja z przebiegu spotkania z Członkami Stowarzyszenia Bioderko, Klubu Amazonek oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W dniu 16.03.2015 o godz. 13.00 w Bibliotece miejskiej odbyło się spotkanie Specjalisty do spraw promocji i informacji Projektu- Ewy Fleischer, informatyka Szpitala – Jacka Zwierzykowskiego oraz fizjoterapeuty Sebastian Szmytkowskiego z członkami Stowarzyszenia Bioderko, Klubu Amazonek oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie było poświecone promocji i informacji o Projekcie oraz praktycznej nauce logowania do systemu teleopieki i telekonsultacji w celu uzyskania porady fizjoterapeuty.

Na wstępie Ewa Fleischer przedstawiła wszystkie aktualne informacje na temat realizacji Projektu, ze szczególnym uwzględnieniem formy finansowania i roli Państw Darczyńców w realizacji Projektu. Omówiono wszystkie cele i zadania Projektu, postępy budowy oraz formy współpracy z pacjentami. Następnie bardzo dokładnie przedstawiono nowatorską formę pracy z pacjentami polegającą na kontaktowaniu się z fizjoterapeutą drogą internetową – telekonsultację i teleopiekę. Przedstawiono wszystkie zalety tej formy współpracy z fizjoterapeutą .

Następnie Jacek Zwierzykowski dokonał prezentacji (materiały w załączeniu) , która krok po kroku pokazywała sposób korzystania z teleporad- od logowania do zakończenia konsultacji. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały pomocnicze. Na koniec Sebastian Szmytkowski- fizjoterapeuta omówił dotychczas zrealizowane teleporady- problemy, z jakimi zgłaszają się pacjenci.

Po zakończeniu prezentacji rozpoczęła się dyskusja oraz zadawano pytania dotyczące Projektu oraz przedstawionej formy pracy z pacjentami.

 

Rozmiar czcionki