Spotkanie z Klubem Seniora

Informacja z przebiegu spotkania z Członkami Klubu Seniora w Chodzieży

 

W dniu 17.03.2015 o godz. 10.00 w Klubie Seniora odbyło się spotkanie Specjalisty do spraw promocji i informacji Projektu- Ewy Fleischer, informatyka Szpitala – Jacka Zwierzykowskiego , fizjoterapeuty Marcina Sudaj oraz terapeuty zajęciowego Adriana Urbańskiego z członkami Klubu Seniora .

Spotkanie było poświecone promocji i informacji o Projekcie oraz praktycznej nauce logowania do systemu teleopieki i telekonsultacji w celu uzyskania porady fizjoterapeuty. Na wstępie Ewa Fleischer przedstawiła wszystkie aktualne informacje na temat realizacji Projektu, ze szczególnym uwzględnieniem formy finansowania i roli Państw Darczyńców w realizacji Projektu. Omówiono wszystkie cele i zadania Projektu, postępy budowy oraz formy współpracy z pacjentami. Następnie bardzo dokładnie przedstawiono nowatorską formę pracy z pacjentami polegającą na kontaktowaniu się z fizjoterapeutą drogą internetową – telekonsultację i teleopiekę. Przedstawiono wszystkie zalety tej formy współpracy z fizjoterapeutą .

Następnie Jacek Zwierzykowski dokonał prezentacji (materiały w załączeniu) , która krok po kroku pokazywała sposób korzystania z teleporad- od logowania do zakończenia konsultacji. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały pomocnicze. Potem Marcin Sudaj – fizjoterapeuta omówił dotychczas zrealizowane teleporady- problemy, z jakimi zgłaszają się pacjenci.

Na spotkanie zaproszono również Pana Adriana Urbańskiego- terapeutę zajęciowego, który jest jednym z terapeutów realizujących to zadanie w ramach Projektu. Decyzję o zaproszeniu terapeuty zajęciowego podjęto , ponieważ na wcześniejszych spotkaniach z pacjentami ta forma zajęć cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i grupy osób, do których adresowany jest Projekt wyrażały wolę uczestnictwa w takich zajęciach. Pan Adrian zaprezentował wzory ozdób na Święta Wielkanocne, które będą wykonywane pod jego okiem w ramach zajęć z terapii manualnej. Po zakończeniu prezentacji rozpoczęła się dyskusja oraz zadawano pytania dotyczące Projektu oraz przedstawionej formy pracy z pacjentami. Ewa Fleischer podkreśliła wielokrotnie, że wszystkie formy pracy

z pacjentami : wizyty domowe, teleporady, pogadanki oraz zajęcia z terapii zajęciowej są dla seniorów nieodpłatne, szczególnie uczuliła osoby uczestniczące w spotkaniu na propozycje odpłatnych wizyt domowych i próby sprzedania różnych artykułów.

 

Rozmiar czcionki