Konferencja prasowa 27-02-2015

W dniu 27 lutego 2015 o godzinie 11.00 odbyła się konferencja prasowa poświęcona uroczystemu rozpoczęciu Projektu . Na konferencję przybyła większość z zaproszonych Gości,

w tym przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, jednostek samorządowych powiatu chodzieskiego oraz przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność leczniczą w publicznym systemie ochrony zdrowia. Na konferencję zaproszono również media- prasę i lokalną TV. Konferencja odbyła się w Łazienkach Chodzieskich.

W sali, w której odbywało się spotkanie został rozwieszony wielki baner oraz plakaty promujące realizowany Projekt. Ponadto każdy z zaproszonych gości otrzymał pamiątkowy długopis z logami funduszy EOG i norweskiego oraz zestaw ulotek zawierających podstawowe informacje o Projekcie.

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chodzieży przedstawił w formie prezentacji programy operacyjne na lata 2009-2014, z których to realizowany jest Projekt, obszary interwencji tych programów oraz mechanizmy finansowe :Norweski i EOG . W drugiej części prezentacji przedstawiono Projekt realizowany przez Szpital Powiatowy w Chodzieży, jego cele , zadania oraz sposób finansowania. Omówiono również szczegółowo zadania już realizowane , w tym postęp prac budowlanych, realizowane i zaplanowane szkolenia personelu medycznego oraz wszystkie formy pracy z pacjentami. Po zakończeniu prezentacji rozpoczęła się dyskusja oraz zadawano pytania dotyczące Projektu.

Rozmiar czcionki