Realizacja projektu na dzień 3.12.2015

Informacja z dnia 03.12.2015 roku dotycząca realizacji Projektu:

Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży” współfinansowanego z Funduszy Norweskich i EOG.

1.Trwają intensywne prace na placu budowy. Budynek oddziału rehabilitacji nabiera już ostatecznego kształtu. Wszystkie zaplanowane prace odbywają się zgodnie z harmonogramem .

2.Pielęgniarki zakończyły już następujące szkolenia: pielęgniarstwo w opiece długoterminowej- kurs kwalifikacyjny, pielęgniarstwo zachowawcze- kurs kwalifikacyjny, edukator w cukrzycy- kurs specjalistyczny. W trakcie realizacji jest kurs specjalistyczny: leczenie ran , który zakończy się 10.12.2015 roku. Do zrealizowania pozostał jeszcze kurs kwalifikacyjny geriatryczny, który rozpocznie się w grudniu bieżącego roku. W szkoleniach uczestniczyło 14 pielęgniarek

3.Lekarz i fizjoterapeuci zakończyli już cykl intensywnych szkoleń, który obejmował następujące kursy: PNF podstawowy, terapia manualna metodą Briana Mulligana moduł A, B i C, terapia manualna metodą doktora Ackermana, badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu biodrowego, kolanowego i barkowego, PNF rozwijający, PNF neurologii, masaż poprzeczny ,funkcyjny i inne techniki masażu oraz techniki rozciągania i autorozciągania mięśni. W szkoleniach uczestniczyło przeważnie 13 osób.

4. Wdrożono system teleopieki i telekonsultacji Pacjenta z fizjoterapeutą drogą komunikatora internetowego.

5.Sukcesywnie realizowane są zadania związane z pracą z pacjentami. W oddziale rehabilitacji odbywają się pogadanki z pacjentami- dwa razy w tygodniu po 2 godziny. Tematyka pogadanek dostosowana jest do schorzeń pacjentów oraz do ich zainteresowań i zadawanych pytań, związanych z przesłaniem Projektu. Pogadanki prowadzą fizjoterapeuci- pracownicy Szpitala.

Codziennie odbywają się wizyty domowe fizjoterapeutów u pacjentów wymagających pomocy bezpośredniej w domu i kontynuacji ćwiczeń rozpoczętych wcześniej w oddziale rehabilitacji lub Zakładzie Przyrodoleczniczym. Wizyty domowe odbywają się również u pacjentów, którzy spełniają kryteria Programu: starszych i niesamodzielnych. Fizjoterapeuci są pracownikami Szpitala i posiadają imienne upoważnienia ze zdjęciem, podpisane przez Panią Aleksandrę Ćwikła- zastępcę dyrektora Szpitala. Wizyty są nieodpłatne i fizjoterapeuci nie proponują zakupu żadnych urządzeń do masażu, rehabilitacji itp.

6.W oddziale rehabilitacji w Szamocinie codziennie w dni robocze odbywają się dla Pacjentów zajęcia z terapii manualnej i zajęciowej. Terapeuci zajęciowi przygotowują bardzo ciekawe zajęcia dla pacjentów np. wykonywanie ozdób świątecznych, kartek okolicznościowych, dekoracji itp. Zajęcia wypełniają Pacjentom czas wolny i cieszą się dużym zainteresowaniem.

7.Sukcesywnie wdrażany jest program profilaktyczny: „Profilaktyka chorób zwyrodnieniowych stawów obwodowych i kręgosłupa” wśród Pacjentów oddziału oraz zainteresowanych grup seniorów.

Rozmiar czcionki