Podsumowanie statystyk projektu

Realizacja Projektu 152/07/13 Konkurs 1/MFEOG NMF/PL07/2013:

„Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”  dofinansowany z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Rezultaty i wyniki Projektu.

  • Liczba pacjentów korzystających z poprawy usług zdrowotnych:  wartość osiągnięta: 5366 osób
  • Liczba wdrożonych projektów infrastrukturalnych- wartość osiągnięta-   1projekt
  • Liczba zmodernizowanych, przebudowanych lub rozbudowanych instytucji funkcjonujących w obszarze ochrony zdrowia: wartość osiągnięta- 1 budynek
  • Liczba zakupionego sprzętu diagnostycznego i terapeutycznego: wartość osiągnięta:  87 sztuk
  • Liczba zakupionego sprzętu i licencji do systemu teleopieki :    2 sztuki
  • Liczba sesji szkoleniowych dla personelu medycznego: wartość osiągnięta:   17 sesji
  • Liczba przeszkolonego personelu medycznego-wartość osiągnięta: 26 osób
  • Liczba osób korzystających z teleopieki –wartość osiągnięta : 417 osób
  • Liczba osób korzystających z pomocy bezpośredniej fizjoterapeuty w miejscu zamieszkania-wartość osiągnięta:   803 osoby                                                                
  • Liczba osób korzystających z terapii zajęciowej- wartość osiągnięta: 1001 osób
Rozmiar czcionki