Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych przez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży

Szkolenie oraz wdrożenie programu profilaktycznego – Szamocin 24.07.2015

W ramach realizacji projektu : „Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży” dofinansowanego z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego w dniu 24.07.2015 w budynku oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej w Szamocinie miały miejsca dwa wydarzenia.

Pierwszym z nich było szkolenie dla lekarzy oraz fizjoterapeutów Szpitala Powiatowego w Chodzieży pt. „Badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu kolanowego” prowadzone przez dr Bartosza Rutowicza.

Drugim wydarzeniem było wdrożenie programu profilaktycznego „Profilaktyka chorób zwyrodnieniowych stawów obwodowych i kręgosłupa” dla pacjentów przebywających w oddziale rehabilitacji w Szamocinie prowadzone przez mgr Grzegorza Korfantego.

Będziemy na Dożynkach w Milczu – 29.08.2015

Ciśnienie krwii lekarz pielęgniarka

Informacja dla mieszkańców Gminy Chodzież

 

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży informuje, że w ramach promocji realizowanego przez Szpital Projektu : „Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży” dofinansowanego z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego będzie uczestniczył w Dożynkach Gminy Chodzież w Milczu w dniu 29.08.2015. Zostaną przygotowane dwa stoiska , w których będą pracować : lekarz ortopeda, pielęgniarki oraz fizjoterapeuci. Lekarz będzie udzielał porad osobom starszym i niesamodzielnym w zakresie schorzeń narządów ruchu. Fizjoterapeuci będą pokazywać odpowiednie dla danej osoby ćwiczenia oraz udzielać konsultacji w miarę swoich kompetencji zawodowych. Pielęgniarki będą pobierać krew na badanie poziomu cukru, mierzyć ciśnienie tętnicze krwi oraz udzielać porad

z zakresu życia z cukrzycą, odpowiedniej diecie i profilaktyce. W każdym stoisku odbędzie się również pogadanka : fizjoterapeuta przedstawi najczęstsze problemy z narządami ruchu , ich przyczyny i zapobieganie, a pielęgniarka omówi problemy związane z cukrzycą. Wszystkie badania

i porady są nieodpłatne. W Dożynkach weźmie również udział zespół zarządzający Projektem, który będzie informował o jego mechanizmach finansowania, celach i stopniu realizacji.

 

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do odwiedzenia naszych stoisk, szczególnie osoby starsze

i niesamodzielne, gdyż do nich adresujemy przede wszystkim nasze działania.

Będziemy na Dożynkach w Budzyniu – 06.09.2015

Ciśnienie krwii lekarz pielęgniarka

Informacja dla mieszkańców Gminy Budzyń

 

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży informuje, że w ramach promocji realizowanego przez Szpital Projektu : „Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży” dofinansowanego z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego będzie uczestniczył w Dożynkach Gminnych w Budzyniu w dniu 06.09.2015. Zostaną przygotowane dwa stoiska , w których będą pracować : lekarz ortopeda, pielęgniarki oraz fizjoterapeuci. Lekarz będzie udzielał porad osobom starszym i niesamodzielnym w zakresie schorzeń narządów ruchu. Fizjoterapeuci będą pokazywać odpowiednie dla danej osoby ćwiczenia oraz udzielać konsultacji w miarę swoich kompetencji zawodowych. Pielęgniarki będą pobierać krew na badanie poziomu cukru, mierzyć ciśnienie tętnicze krwi oraz udzielać porad

z zakresu życia z cukrzycą, odpowiedniej diecie i profilaktyce. W każdym stoisku odbędzie się również pogadanka : fizjoterapeuta przedstawi najczęstsze problemy z narządami ruchu , ich przyczyny i zapobieganie, a pielęgniarka omówi problemy związane z cukrzycą. Wszystkie badania

i porady są nieodpłatne. W Dożynkach weźmie również udział zespół zarządzający Projektem, który będzie informował o jego mechanizmach finansowania, celach i stopniu realizacji.

 

Serdecznie zachęcamy i zapraszamy do odwiedzenia naszych stoisk, szczególnie osoby starsze

i niesamodzielne, gdyż do nich adresujemy przede wszystkim nasze działania.

 

Seminarium 26-06-2015

W dniu 26.06.2015 o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Szpitala odbyło się seminarium informacyjne poświęcone promocji i informacji o Projekcie oraz rozważaniom na temat współczesnej fizjoterapii wobec problemów osób starszych i niesamodzielnych i kompleksowej opieki geriatrycznej.

W sali , w której odbywało się seminarium został rozwieszony wielki baner oraz plakaty promujące realizowany Projekt. Ponadto każdy z zaproszonych gości otrzymał pamiątkowy długopis z logami funduszy EOG i norweskiego oraz zestaw ulotek zawierających podstawowe informacje o Projekcie.

Na seminarium zaproszono Panią dr Annę Pyszora- doktor nauk o zdrowiu , fizjoterapeuta oraz Wojciecha Wieczorka – lekarza specjalistę z interny i geriatrii. W seminarium uczestniczyli : Dyrekcja Szpitala, Zespół Zarządzający Projektem oraz pracownicy Szpitala- przedstawiciele wszystkich komórek , w szczególności pionu rehabilitacji. Na wstępie Dyrektor Szpitala przedstawił cele, zadania oraz mechanizmy finansowe Projektu realizowanego przez Szpital. Następnie omówił szczegółowo realizację poszczególnych działań , w tym postęp prac budowlanych , szkolenia dla personelu medycznego oraz wszystkie formy pracy z pacjentami. Następnie Pani dr Anna Pyszora przedstawiła wyzwania współczesnej fizjoterapii wobec problemów osób starszych i niesamodzielnych. W swoim wystąpieniu szczególny nacisk położyła na prawidłową diagnozę potrzeb pacjenta , stawianą przy jego czynnym udziale oraz na kooperację i właściwą komunikację w zespole terapeutycznym. Po zakończeniu wystąpienia rozpoczęła się dyskusja dotycząca zagadnień omawianych w wystąpieniu. Po krótkiej przerwie na poczęstunek głos zabrał Pan Wojciech Wieczorek , który przedstawił zasady postępowania medycznego w populacji osób w wieku starszym z punktu widzenia geriatrii. Zaprezentowane treści dotyczyły zagadnień demograficznych, konsekwencji procesu starzenia się społeczeństw, specyfiki i odmienności chorowania ludzi starszych oraz cele, zasady i etapy opieki geriatrycznej, ze szczególnym podkreśleniem wagi rehabilitacji dla seniorów.

Po zakończeniu prezentacji Dyrektor Szpitala podziękował moderatorom seminarium za bardzo ciekawe treści przekazane uczestnikom. Następnie rozpoczęła się dyskusja oraz zadawano pytania dotyczące poruszanych na seminarium tematów oraz realizacji Projektu.

Spotkanie – Klub Seniora Szamocin

Spotkanie w Klubie Seniora w Szamocinie

W dniu 17.06.2015 o godz. 18.00 w Domu Kultury w Szamocinie odbyło się spotkanie Kierownika Projektu pani Aleksandry Ćwikła, Specjalisty do spraw promocji i informacji Projektu- Ewy Fleischer oraz fizjoterapeuty Sebastian Szmytkowskiego z Seniorami z miasta i gminy Szamocin. Spotkanie było poświęcone promocji i informacji o Projekcie oraz praktycznej nauce logowania do systemu teleopieki i telekonsultacji w celu uzyskania porady fizjoterapeuty. Na wstępie Aleksandra Ćwikła przedstawiła wszystkie aktualne informacje na temat realizacji Projektu, ze szczególnym uwzględnieniem formy finansowania i roli Państw Darczyńców w realizacji Projektu. Omówiono wszystkie cele i zadania Projektu oraz postępy budowy. Ewa Fleischer przedstawiła wszystkie formy współpracy z pacjentami realizowane w ramach Projektu. Następnie bardzo dokładnie przedstawiono nowatorską formę pracy z pacjentami polegającą na kontaktowaniu się z fizjoterapeutą drogą internetową – telekonsultację i teleopiekę. Przedstawiono wszystkie zalety tej formy współpracy z fizjoterapeutą .

Następnie Sebastian Szmytkowski – fizjoterapeuta dokonał prezentacji (materiały w załączeniu) , która krok po kroku pokazywała sposób korzystania z teleporad- od logowania do zakończenia konsultacji. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały pomocnicze. Na koniec Sebastian Szmytkowski- omówił dotychczas zrealizowane teleporady- problemy, z jakimi zgłaszają się pacjenci.

Po zakończeniu prezentacji rozpoczęła się dyskusja oraz zadawano pytania dotyczące Projektu oraz przedstawionej formy pracy z pacjentami.

W czasie spotkania wszyscy Seniorzy otrzymali ulotki promujące Projekt oraz pamiątkowe długopisy.

Notatka prasowa 04-2015

Od października 2014 roku Szpital Powiatowy im. Prof. Romana Drewsa w Chodzieży z wielkim zapałem realizuje Projekt: „Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”  

dofinansowany z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Projekt jest adresowany do osób starszych po 60 roku życia i niesamodzielnych bez względu na wiek. Niesamodzielność to dysfunkcja w zakresie co najmniej 4 z poniższych kryteriów: spożywanie posiłków, przemieszczanie się, utrzymanie higieny osobistej, korzystanie z toalety,

mycie , kąpiel całego ciała, poruszanie się, wchodzenie i schodzenie po schodach, ubieranie i rozbieranie się, kontrolowanie moczu i stolca.

Realizacja wszystkich działań zawartych we wniosku aplikacyjnym do Projektu, wydatkowanie środków finansowych oraz osiąganie wskaźników założonych w Projekcie do tej pory przebiega zgodnie z harmonogramem.

Trwają bardzo intensywne prace na placu budowy od strony ulicy Bosej. Tam właśnie powstaje nowy obiekt, funkcjonalnie połączony z istniejącą infrastrukturą Szpitala. Obiekt w całości zostanie przystosowany na potrzeby rehabilitacji stacjonarnej i ambulatoryjnej i wszystkie świadczenia z tego zakresu będą udzielane w jednej lokalizacji. Liczba łóżek w oddziale zwiększy się z 40 do 50, co znacznie skróci czas oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczenia. Zarówno część szpitalna , jak i ambulatoryjna obiektu będzie przystosowana dla osób niepełnosprawnych . Obecnie gotowy jest stan surowy pierwszej kondygnacji oraz rosną z dnia na dzień ściany drugiej. Wszystkie prace wykonane do tej pory są zgodne ze szczegółowym terminarzem tego zadania i tempo realizacji budowy daje nadzieję że obiekt zostanie ukończony do końca lutego 2016 roku.

Wszystkie pracownie fizjoterapeutów zostaną doposażone w nowy sprzęt , który – zgodnie z harmonogramem- zostanie zakupiony w I trymestrze 2016 roku.

W ramach Projektu zostanie zakupiony następujący sprzęt : aparat do elektroterapii- 6 szt , aparat do terapii radialną falą uderzeniową, aplikator skanujący do laseroterapii, dwukanałowy aparat do magnetoterapii, wanna do kąpieli kończyn dolnych, stół rehabilitacyjny-2 szt , uniwersalna kolumna terapeutyczna- 2 szt, profesjonalny cykloergometr rehabilitacyjny, rowery rehabilitacyjne , łóżka rehabilitacyjne z szafką przyłóżkową – 30 sztuk oraz łóżka szpitalne z szafką przyłóżkową 10 sztuk. Nowoczesny i nowy sprzęt to bardzo ważny element skutecznej rehabilitacji. W zestawieniu ze sprzętem, który Szpital posiada w oddziale rehabilitacji i Zakładzie Przyrodoleczniczym powstanie doskonale wyposażone centrum rehabilitacyjne dla mieszkańców.

W czasie realizacji Projektu cały czas są prowadzone różne programy i zajęcia z pacjentami.

W wykonywanie tych zadań zaangażowanych jest 11 fizjoterapeutów- pracowników Szpitala.

Bardzo dużym zainteresowaniem ze strony pacjentów cieszy się działanie : pomoc bezpośrednia terapeuty w miejscu zamieszkania pacjenta, czyli wizyty domowe fizjoterapeuty. Każdy z nich obejmuje opieką kilku pacjentów, którzy spełniają kryteria Projektu i wykonuje u nich 8 wizyt.

Kolejnym, bardzo atrakcyjnym dla pacjentów zadaniem realizowanym w ramach Projektu to zajęcia w ramach działania: Zajęcia terapeutyczne dla pacjentów ( terapia manualna, terapia zajęciowa, gry zespołowe). Terapeuci zajęciowi przygotowują i realizują   bardzo ciekawe konspekty zajęć dla pacjentów oddziału rehabilitacji oraz innych grup osób zainteresowanych taka formą terapii. Dotychczas odbyły się spotkania z terapii zajęciowej z grupą Amazonek, członkami Stowarzyszenia Bioderko oraz Seniorami z Uniwersytetu III wieku w Chodzieży. W maju odbędą się zajęcia ze studentami Uniwersytetu III wieku w Margoninie.

W oddziale rehabilitacji fizjoterapeuci prowadzą cyklicznie pogadanki tematyczne związane ze schorzeniami układu ruchu, postępowania po zabiegach ortopedycznych, profilaktyką schorzeń układu kostno- szkieletowego oraz na inne tematy, które podsuwają zainteresowani pacjenci.

W ramach projektu realizowane jest również bardzo nowatorskie i innowacyjne działanie- teleopieka

i telekonsultacja, polegające na możliwości kontaktu z fizjoterapeutą za pomocą nowoczesnych komunikatorów i uzyskaniu porady bez wychodzenia z domu. Odbyło się szereg spotkań z osobami starszymi i niesamodzielnymi w celu nauki korzystania z telekonsultacji. Personel zaangażowany

w realizację Projektu bardzo chętnie spotka się z osobami zainteresowanymi w celu przedstawienia tego działania , nauki logowania i korzystania z tej formy pomocy dla pacjentów.

W ramach Projektu będą również wykonywane zabiegi wszczepiania endoprotez stawu biodrowego

i kolanowego w oddziale urazowo- ortopedycznym Szpitala.

Kolejnym ważnym działaniem realizowanym w Projekcie to szkolenia personelu. Zaplanowano ich tak wiele, że będą trwały cały rok 2015. Do tej pory zakończyły się już następujące kursy: kurs opieki długoterminowej dla 14 pielęgniarek, kurs PNF podstawowy dla 9 fizjoterapeutów, kurs terapii manualnej metodą Briana Mulligana dla 1 lekarza i 12 fizjoterapeutów oraz kurs terapii manualnej metodą Ackermanna dla 1 lekarza i 11 fizjoterapeutów. Wszystkie szkolenia są prowadzone przez profesjonalne firmy, wykładowcami są specjaliści międzynarodowi , tak więc ich poziom jest bardzo wysoki, a przekazana wiedza i nabyte umiejętności będą służyć naszym pacjentom.

W ramach działań z zakresu promocji i informacji o Projekcie zaplanowano udział w festynie na Rynku Chodzieskim w dniu 22.08.2015. Będą zorganizowane trzy stoiska- dla fizjoterapeutów

i lekarza ortopedy, dla pielęgniarek i dla Zespołu Zarządzającego Projektem. Będzie możliwość uzyskania porady z zakresy rehabilitacji, pomiaru poziomu cukru , ciśnienia krwi oraz uzyskania informacji o Projekcie. Bardzo istotnym , wymagającym szczególnego podkreślenia jest fakt, że wszystkie powyżej opisane formy pracy z pacjentami są nieodpłatne, gdyż są w 80% finansowane z Funduszu Norweskiego i EOG i w 20% ze środków finansowych Szpitala.

Realizacja tak szeroko zakrojonego Projektu nie jest łatwym zadaniem, ale pracownicy Szpitala odpowiedzialni za poszczególne działania dzielnie wykonują nałożone na nich obowiązki, aby to przedsięwzięcie zakończyło się 100% sukcesem.

Spotkanie z Klubem Seniora

Informacja z przebiegu spotkania z Członkami Klubu Seniora w Chodzieży

 

W dniu 17.03.2015 o godz. 10.00 w Klubie Seniora odbyło się spotkanie Specjalisty do spraw promocji i informacji Projektu- Ewy Fleischer, informatyka Szpitala – Jacka Zwierzykowskiego , fizjoterapeuty Marcina Sudaj oraz terapeuty zajęciowego Adriana Urbańskiego z członkami Klubu Seniora .

Spotkanie było poświecone promocji i informacji o Projekcie oraz praktycznej nauce logowania do systemu teleopieki i telekonsultacji w celu uzyskania porady fizjoterapeuty. Na wstępie Ewa Fleischer przedstawiła wszystkie aktualne informacje na temat realizacji Projektu, ze szczególnym uwzględnieniem formy finansowania i roli Państw Darczyńców w realizacji Projektu. Omówiono wszystkie cele i zadania Projektu, postępy budowy oraz formy współpracy z pacjentami. Następnie bardzo dokładnie przedstawiono nowatorską formę pracy z pacjentami polegającą na kontaktowaniu się z fizjoterapeutą drogą internetową – telekonsultację i teleopiekę. Przedstawiono wszystkie zalety tej formy współpracy z fizjoterapeutą .

Następnie Jacek Zwierzykowski dokonał prezentacji (materiały w załączeniu) , która krok po kroku pokazywała sposób korzystania z teleporad- od logowania do zakończenia konsultacji. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały pomocnicze. Potem Marcin Sudaj – fizjoterapeuta omówił dotychczas zrealizowane teleporady- problemy, z jakimi zgłaszają się pacjenci.

Na spotkanie zaproszono również Pana Adriana Urbańskiego- terapeutę zajęciowego, który jest jednym z terapeutów realizujących to zadanie w ramach Projektu. Decyzję o zaproszeniu terapeuty zajęciowego podjęto , ponieważ na wcześniejszych spotkaniach z pacjentami ta forma zajęć cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem i grupy osób, do których adresowany jest Projekt wyrażały wolę uczestnictwa w takich zajęciach. Pan Adrian zaprezentował wzory ozdób na Święta Wielkanocne, które będą wykonywane pod jego okiem w ramach zajęć z terapii manualnej. Po zakończeniu prezentacji rozpoczęła się dyskusja oraz zadawano pytania dotyczące Projektu oraz przedstawionej formy pracy z pacjentami. Ewa Fleischer podkreśliła wielokrotnie, że wszystkie formy pracy

z pacjentami : wizyty domowe, teleporady, pogadanki oraz zajęcia z terapii zajęciowej są dla seniorów nieodpłatne, szczególnie uczuliła osoby uczestniczące w spotkaniu na propozycje odpłatnych wizyt domowych i próby sprzedania różnych artykułów.

 

Spotkanie ze stowarzyszeniami seniorskimi

Informacja z przebiegu spotkania z Członkami Stowarzyszenia Bioderko, Klubu Amazonek oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

W dniu 16.03.2015 o godz. 13.00 w Bibliotece miejskiej odbyło się spotkanie Specjalisty do spraw promocji i informacji Projektu- Ewy Fleischer, informatyka Szpitala – Jacka Zwierzykowskiego oraz fizjoterapeuty Sebastian Szmytkowskiego z członkami Stowarzyszenia Bioderko, Klubu Amazonek oraz Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Spotkanie było poświecone promocji i informacji o Projekcie oraz praktycznej nauce logowania do systemu teleopieki i telekonsultacji w celu uzyskania porady fizjoterapeuty.

Na wstępie Ewa Fleischer przedstawiła wszystkie aktualne informacje na temat realizacji Projektu, ze szczególnym uwzględnieniem formy finansowania i roli Państw Darczyńców w realizacji Projektu. Omówiono wszystkie cele i zadania Projektu, postępy budowy oraz formy współpracy z pacjentami. Następnie bardzo dokładnie przedstawiono nowatorską formę pracy z pacjentami polegającą na kontaktowaniu się z fizjoterapeutą drogą internetową – telekonsultację i teleopiekę. Przedstawiono wszystkie zalety tej formy współpracy z fizjoterapeutą .

Następnie Jacek Zwierzykowski dokonał prezentacji (materiały w załączeniu) , która krok po kroku pokazywała sposób korzystania z teleporad- od logowania do zakończenia konsultacji. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały pomocnicze. Na koniec Sebastian Szmytkowski- fizjoterapeuta omówił dotychczas zrealizowane teleporady- problemy, z jakimi zgłaszają się pacjenci.

Po zakończeniu prezentacji rozpoczęła się dyskusja oraz zadawano pytania dotyczące Projektu oraz przedstawionej formy pracy z pacjentami.

 

Konferencja prasowa 27-02-2015

W dniu 27 lutego 2015 o godzinie 11.00 odbyła się konferencja prasowa poświęcona uroczystemu rozpoczęciu Projektu . Na konferencję przybyła większość z zaproszonych Gości,

w tym przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, jednostek samorządowych powiatu chodzieskiego oraz przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność leczniczą w publicznym systemie ochrony zdrowia. Na konferencję zaproszono również media- prasę i lokalną TV. Konferencja odbyła się w Łazienkach Chodzieskich.

W sali, w której odbywało się spotkanie został rozwieszony wielki baner oraz plakaty promujące realizowany Projekt. Ponadto każdy z zaproszonych gości otrzymał pamiątkowy długopis z logami funduszy EOG i norweskiego oraz zestaw ulotek zawierających podstawowe informacje o Projekcie.

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chodzieży przedstawił w formie prezentacji programy operacyjne na lata 2009-2014, z których to realizowany jest Projekt, obszary interwencji tych programów oraz mechanizmy finansowe :Norweski i EOG . W drugiej części prezentacji przedstawiono Projekt realizowany przez Szpital Powiatowy w Chodzieży, jego cele , zadania oraz sposób finansowania. Omówiono również szczegółowo zadania już realizowane , w tym postęp prac budowlanych, realizowane i zaplanowane szkolenia personelu medycznego oraz wszystkie formy pracy z pacjentami. Po zakończeniu prezentacji rozpoczęła się dyskusja oraz zadawano pytania dotyczące Projektu.

Informacja w sprawie realizacji projektu 5.01.2015

norway Grants - EEG info

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży informuje, że Szpital realizuje Projekt:

„Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”  dofinansowany z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Informacja z dnia 05.01.2015 roku dotycząca realizacji Projektu :

1.Został już rozstrzygnięty przetarg nieograniczony z aukcją na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie Szpitala o pion rehabilitacji . Przetarg wygrało konsorcjum wykonawców: Zakład Produkcyjno- Handlowo-Usługowy Sławomir Lisiewicz oraz Firma Instalacyjno-Budowlana Wielądek , z którymi podpisano umowę na realizacje tego zadania w dniu 31.12.2014.

Obecnie trwa przygotowanie placu do rozpoczęcia budowy.

2.Rozstrzygnięto przetarg na szkolenie dla lekarza i fizjoterapeutów. Przez cały rok 2015 będą trwały intensywne szkolenia z zakresu zaawansowanych i nowoczesnych technik fizjoterapii: PNF podstawowy, rozwijający ,neurologii i skolioz, terapia manualna metoda Mulligana i Ackermanna oraz badanie i fizjoterapia w uszkodzeniach stawu kolanowego, barkowego i biodrowego. W szkoleniach będzie uczestniczyć 1 lekarz i 13 fizjoterapeutów.

3.Cały czas realizowane są zajęcia z pacjentami w formie wizyt domowych, zajęć z terapii manualnej i gier zespołowych oraz pogadanki tematyczne prowadzone przez fizjoterapeutów w oddziale rehabilitacji.

4.Od 15.01.2015 dostępny będzie adres internetowy http://tele.szpitalchodziez.pl , pod którym będą dostępne wszystkie informacje dla pacjenta pozwalające na korzystanie z teleopieki.

Teleopieka to forma zajęć z pacjentami polegająca na umożliwieniu pacjentowi kontaktu z fizjoterapeutą za pomocą nowoczesnych komunikatorów, bez wychodzenia z domu i uzyskanie porady w zakresie prawidłowości wykonywanych ćwiczeń w warunkach domowych.

 

Instalacja sprzętu i szkolenia z systemu telekonsultacji i teleopieki

 

Aktualności

Realizacja projektu na dzień 31.08.2018

Realizacja Projektu 152/07/13 Konkurs 1/MFEOG NMF/PL07/2013:  „Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”  dofinansowany z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG… Read more >

Rozmiar czcionki