Spotkanie – Klub Seniora Szamocin

Spotkanie w Klubie Seniora w Szamocinie

W dniu 17.06.2015 o godz. 18.00 w Domu Kultury w Szamocinie odbyło się spotkanie Kierownika Projektu pani Aleksandry Ćwikła, Specjalisty do spraw promocji i informacji Projektu- Ewy Fleischer oraz fizjoterapeuty Sebastian Szmytkowskiego z Seniorami z miasta i gminy Szamocin. Spotkanie było poświęcone promocji i informacji o Projekcie oraz praktycznej nauce logowania do systemu teleopieki i telekonsultacji w celu uzyskania porady fizjoterapeuty. Na wstępie Aleksandra Ćwikła przedstawiła wszystkie aktualne informacje na temat realizacji Projektu, ze szczególnym uwzględnieniem formy finansowania i roli Państw Darczyńców w realizacji Projektu. Omówiono wszystkie cele i zadania Projektu oraz postępy budowy. Ewa Fleischer przedstawiła wszystkie formy współpracy z pacjentami realizowane w ramach Projektu. Następnie bardzo dokładnie przedstawiono nowatorską formę pracy z pacjentami polegającą na kontaktowaniu się z fizjoterapeutą drogą internetową – telekonsultację i teleopiekę. Przedstawiono wszystkie zalety tej formy współpracy z fizjoterapeutą .

Następnie Sebastian Szmytkowski – fizjoterapeuta dokonał prezentacji (materiały w załączeniu) , która krok po kroku pokazywała sposób korzystania z teleporad- od logowania do zakończenia konsultacji. Wszyscy uczestnicy otrzymali materiały pomocnicze. Na koniec Sebastian Szmytkowski- omówił dotychczas zrealizowane teleporady- problemy, z jakimi zgłaszają się pacjenci.

Po zakończeniu prezentacji rozpoczęła się dyskusja oraz zadawano pytania dotyczące Projektu oraz przedstawionej formy pracy z pacjentami.

W czasie spotkania wszyscy Seniorzy otrzymali ulotki promujące Projekt oraz pamiątkowe długopisy.

Rozmiar czcionki