Seminarium 26-06-2015

W dniu 26.06.2015 o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Szpitala odbyło się seminarium informacyjne poświęcone promocji i informacji o Projekcie oraz rozważaniom na temat współczesnej fizjoterapii wobec problemów osób starszych i niesamodzielnych i kompleksowej opieki geriatrycznej.

W sali , w której odbywało się seminarium został rozwieszony wielki baner oraz plakaty promujące realizowany Projekt. Ponadto każdy z zaproszonych gości otrzymał pamiątkowy długopis z logami funduszy EOG i norweskiego oraz zestaw ulotek zawierających podstawowe informacje o Projekcie.

Na seminarium zaproszono Panią dr Annę Pyszora- doktor nauk o zdrowiu , fizjoterapeuta oraz Wojciecha Wieczorka – lekarza specjalistę z interny i geriatrii. W seminarium uczestniczyli : Dyrekcja Szpitala, Zespół Zarządzający Projektem oraz pracownicy Szpitala- przedstawiciele wszystkich komórek , w szczególności pionu rehabilitacji. Na wstępie Dyrektor Szpitala przedstawił cele, zadania oraz mechanizmy finansowe Projektu realizowanego przez Szpital. Następnie omówił szczegółowo realizację poszczególnych działań , w tym postęp prac budowlanych , szkolenia dla personelu medycznego oraz wszystkie formy pracy z pacjentami. Następnie Pani dr Anna Pyszora przedstawiła wyzwania współczesnej fizjoterapii wobec problemów osób starszych i niesamodzielnych. W swoim wystąpieniu szczególny nacisk położyła na prawidłową diagnozę potrzeb pacjenta , stawianą przy jego czynnym udziale oraz na kooperację i właściwą komunikację w zespole terapeutycznym. Po zakończeniu wystąpienia rozpoczęła się dyskusja dotycząca zagadnień omawianych w wystąpieniu. Po krótkiej przerwie na poczęstunek głos zabrał Pan Wojciech Wieczorek , który przedstawił zasady postępowania medycznego w populacji osób w wieku starszym z punktu widzenia geriatrii. Zaprezentowane treści dotyczyły zagadnień demograficznych, konsekwencji procesu starzenia się społeczeństw, specyfiki i odmienności chorowania ludzi starszych oraz cele, zasady i etapy opieki geriatrycznej, ze szczególnym podkreśleniem wagi rehabilitacji dla seniorów.

Po zakończeniu prezentacji Dyrektor Szpitala podziękował moderatorom seminarium za bardzo ciekawe treści przekazane uczestnikom. Następnie rozpoczęła się dyskusja oraz zadawano pytania dotyczące poruszanych na seminarium tematów oraz realizacji Projektu.

Rozmiar czcionki