Informacja w sprawie realizacji projektu 5.01.2015

norway Grants - EEG info

Dyrektor Szpitala Powiatowego im. prof. Romana Drewsa w Chodzieży informuje, że Szpital realizuje Projekt:

„Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”  dofinansowany z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Informacja z dnia 05.01.2015 roku dotycząca realizacji Projektu :

1.Został już rozstrzygnięty przetarg nieograniczony z aukcją na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na rozbudowie Szpitala o pion rehabilitacji . Przetarg wygrało konsorcjum wykonawców: Zakład Produkcyjno- Handlowo-Usługowy Sławomir Lisiewicz oraz Firma Instalacyjno-Budowlana Wielądek , z którymi podpisano umowę na realizacje tego zadania w dniu 31.12.2014.

Obecnie trwa przygotowanie placu do rozpoczęcia budowy.

2.Rozstrzygnięto przetarg na szkolenie dla lekarza i fizjoterapeutów. Przez cały rok 2015 będą trwały intensywne szkolenia z zakresu zaawansowanych i nowoczesnych technik fizjoterapii: PNF podstawowy, rozwijający ,neurologii i skolioz, terapia manualna metoda Mulligana i Ackermanna oraz badanie i fizjoterapia w uszkodzeniach stawu kolanowego, barkowego i biodrowego. W szkoleniach będzie uczestniczyć 1 lekarz i 13 fizjoterapeutów.

3.Cały czas realizowane są zajęcia z pacjentami w formie wizyt domowych, zajęć z terapii manualnej i gier zespołowych oraz pogadanki tematyczne prowadzone przez fizjoterapeutów w oddziale rehabilitacji.

4.Od 15.01.2015 dostępny będzie adres internetowy http://tele.szpitalchodziez.pl , pod którym będą dostępne wszystkie informacje dla pacjenta pozwalające na korzystanie z teleopieki.

Teleopieka to forma zajęć z pacjentami polegająca na umożliwieniu pacjentowi kontaktu z fizjoterapeutą za pomocą nowoczesnych komunikatorów, bez wychodzenia z domu i uzyskanie porady w zakresie prawidłowości wykonywanych ćwiczeń w warunkach domowych.

 

Instalacja sprzętu i szkolenia z systemu telekonsultacji i teleopieki

 

Ten post dostępny jest także w języku: angielski

Rozmiar czcionki