Informacja dotycząca realizacji Projektu

Informacja z dnia 10.02.2016 roku dotycząca realizacji Projektu

„Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży” współfinansowanego z Funduszy Norweskich i EOG.

1.Budynek oddziału rehabilitacji nabrał już ostatecznego kształtu i prezentuje się imponująco. Trwają prace wykończeniowe wewnątrz budynku. Wszystkie zaplanowane prace odbywają się zgodnie z harmonogramem .Uroczyste otwarcie inwestycji zaplanowano na 20.04.2016 roku.

2.Pielęgniarki zakończyły już następujące szkolenia: pielęgniarstwo w opiece długoterminowej- kurs kwalifikacyjny, pielęgniarstwo zachowawcze- kurs kwalifikacyjny, edukator w cukrzycy- kurs specjalistyczny oraz leczenie ran- kurs specjalistyczny . W trakcie realizacji jest kurs kwalifikacyjny geriatryczny, który zakończy się w kwietniu bieżącego roku. W szkoleniach uczestniczyło 14 pielęgniarek

3.Lekarz i fizjoterapeuci zakończyli już cykl intensywnych szkoleń, który obejmował następujące kursy: PNF podstawowy, terapia manualna metodą Briana Mulligana moduł A, B i C, terapia manualna metodą doktora Ackermana, badanie i fizjoterapia funkcjonalna w uszkodzeniach stawu biodrowego, kolanowego i barkowego, PNF rozwijający,PNF neurologii, masaż poprzeczny ,funkcyjny i inne techniki masażu oraz techniki rozciągania i autorozciągania mięśni. W szkoleniach uczestniczyło przeważnie 13 osób.

  1. Wdrożono system teleopieki i telekonsultacji Pacjenta z fizjoterapeutą drogą komunikatora internetowego.

5.Sukcesywnie realizowane są zadania związane z pracą z Pacjentami. W oddziale rehabilitacji odbywają się pogadanki z pacjentami- dwa razy w tygodniu po 2 godziny. Tematyka pogadanek dostosowana jest do schorzeń pacjentów oraz do ich zainteresowań i zadawanych pytań, związanych z przesłaniem Projektu. Pogadanki prowadzą fizjoterapeuci- pracownicy Szpitala.

Codziennie odbywają się wizyty domowe fizjoterapeutów u pacjentów wymagających pomocy bezpośredniej w domu i kontynuacji ćwiczeń rozpoczętych wcześniej w oddziale rehabilitacji lub Zakładzie Przyrodoleczniczym. Wizyty domowe odbywają się również u pacjentów, którzy spełniają kryteria Programu: starszych i niesamodzielnych. Fizjoterapeuci są pracownikami Szpitala i posiadają imienne upoważnienia ze zdjęciem, podpisane przez Panią Aleksandrę Ćwikła- zastępcę dyrektora Szpitala. Wizyty są nieodpłatne i fizjoterapeuci nie proponują zakupu żadnych urządzeń do masażu, rehabilitacji itp.

6.W oddziale rehabilitacji w Szamocinie codziennie w dni robocze odbywają się dla Pacjentów zajęcia z terapii manualnej i zajęciowej. Terapeuci zajęciowi przygotowują bardzo ciekawe zajęcia dla pacjentów np. wykonywanie ozdób świątecznych, kartek okolicznościowych, dekoracji itp. Zajęcia wypełniają Pacjentom czas wolny i cieszą się dużym zainteresowaniem.

7.Sukcesywnie wdrażany jest program profilaktyczny: „Profilaktyka chorób zwyrodnieniowych stawów obwodowych i kręgosłupa” wśród Pacjentów oddziału oraz zainteresowanych grup seniorów.

8.Prowadzona jest ewaluacja Projektu polegająca na przeprowadzaniu rozmów telefonicznych z Pacjentami dotyczących ich wiedzy i opinii o realizowanym przez Szpital Projekcie. Ponadto są rozsyłane do Pacjentów oddziału rehabilitacji oraz Pacjentów korzystających z pomocy bezpośredniej fizjoterapeuty w miejscu zamieszkania anonimowe ankiety zawierające pytania dotyczące ich udziału w Projekcie .

9.W najbliższym czasie zostanie zakupiony nowoczesny sprzęt do rehabilitacji oraz nowe łóżka rehabilitacyjne z szafkami trzyłóżkowymi. Przetargi nieograniczone zostały już przeprowadzone , wyłoniono dostawców na sprzęt i łóżka. Dostawy zaplanowano na marzec bieżącego roku, kiedy będą już przygotowane gabinety i sale chorych.

Rozmiar czcionki