Otwarcie oddziału Rehabilitacji 20.04.2016

 

Realizacja Projektu 152/07/13 Konkurs 1/MFEOG NMF/PL07/2013:

Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”  dofinansowany z funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego

Protokół z przebiegu uroczystego otwarcia rozbudowanego oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej

             W dniu 20 kwietnia 2016 roku  o godzinie 11.00 odbyło się uroczyste otwarcie rozbudowanego oddziału rehabilitacji ogólnoustrojowej  . Na uroczystość  przybyła większość z zaproszonych Gości, w tym przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego, jednostek samorządowych powiatu chodzieskiego , przedstawiciele podmiotów prowadzących działalność leczniczą w publicznym systemie ochrony zdrowia oraz pracownicy Szpitala. Na otwarcie zaproszono również media- prasę i lokalną  TV. Impreza  odbyła się w nowym oddziale rehabilitacji Szpitala Powiatowego w Chodzieży.

Każdy z zaproszonych gości otrzymał pamiątkowy długopis z logami funduszy EOG i norweskiego, zestaw ulotek zawierających podstawowe informacje o Projekcie oraz pamiątkowy pendrive z tytułem Projektu i logami funduszy : norweskiego i EOG z nagranym filmem promującym Projekt.

Dyrektor Szpitala Powiatowego w Chodzieży przedstawił w formie prezentacji  Projekt realizowany przez Szpital, jego cele , zadania oraz sposób finansowania. Omówiono również szczegółowo zadania zrealizowane w ramach Projektu oraz osiągnięte na dzień 31 marca 2016 wskaźniki, które znacznie przekroczyły założenia określone we wniosku aplikacyjnym. Przedstawiono też rozliczenie wydatków poniesionych na rozbudowę Szpitala z podziałem na dotację otrzymaną z funduszy : norweskiego i EOG oraz środki własne Szpitala. Po zakończeniu prezentacji Pan Jacek Bućko – lekarz specjalista z rehabilitacji wygłosił  wykład inauguracyjny na temat starzenia się społeczeństwa i roli rehabilitacji dla osób starszych i niesamodzielnych. Po wykładzie głos zabierali zaproszeni Goście , którzy składali na ręce dyrektora gratulacje i słowa uznania za wspaniale zrealizowany Projekt. Po wystąpieniach Gości odbył się koncert muzyczny w wykonaniu artysty muzyka Pana Wiesława Prządki. Po zakończeniu koncertu przystąpiono do symbolicznego przecięcia wstęgi , której dokonał Pan  Starosta Chodzieski Julian Hermaszczuk wspólnie z Dyrektorem Szpitala Krzysztofem Szplitem. Następnie wszyscy Goście obejrzeli  przygotowany na przyjęcie Pacjentów oddział rehabilitacji  ogólnoustrojowej wyrażając swój podziw i uznanie dla przyjętych rozwiązań. Na zakończenie otwarcia przygotowano poczęstunek dla uczestników imprezy.

Fotogaleria – otwarcie oddziału Rehabilitacji

Rozmiar czcionki