Informacja o realizacji projektu 24.03.2016

 

 

 

Informacja z dnia 24.03.2016  roku dotycząca realizacji Projektu:

„Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych poprzez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu medycznego w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży”  współfinansowanego z Funduszy Norweskich i EOG.

1.Realizacja Projektu powoli zbliża się ku końcowi. Rozbudowany oddział rehabilitacji ogólnoustrojowej prezentuje się imponująco. W miesiącu marcu trwają odbiory techniczne budynku oraz wymagane kontrole przed rozpoczęciem eksploatacji inwestycji. Stopniowo wyposażamy oddział  w łóżka z szafkami oraz nowoczesny sprzęt rehabilitacyjny. Od maja obiekt będzie udostępniony dla Pacjentów , dla których warunki hospitalizacji uległy znacznej poprawie w stosunku do oddziału w Szamocinie.

2.W dniu 01.04.2016 roku odbędzie się egzamin kończący kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek z pielęgniarstwa geriatrycznego. To ostatni już kurs realizowany w ramach Projektu. W sumie było ich  pięć  dla pielęgniarek : trzy kwalifikacyjne i dwa specjalistyczne oraz jedenaście dla lekarza i fizjoterapeutów. Dzięki ukończeniu tych kursów znacznie podniosły się kwalifikacje pracowników medycznych zatrudnionych w pionie rehabilitacji.

  1. W dniu 20 kwietnia o godzinie 11.00 odbędzie się uroczyste otwarcie rozbudowanego obiektu z udziałem wielu zaproszonych gości , między innymi przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia, Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego, Starostwa Chodzieskiego, samorządów lokalnych, posłów i senatorów i wielu innych znakomitych Gości.
Rozmiar czcionki