Broszury informacyjne

Broszury z ćwiczeniami w warunkach domowych dla pacjentów po endoprotezie biodra i kolana

W ramach realizacji projektu: „Wsparcie osób starszych i niesamodzielnych przez rozbudowę pionu rehabilitacji i zakup sprzętu w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży” współfinansowanego przez fundusz Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego Mechanizmu Finansowego zostały opracowane specjalne broszury z instrukcjami ćwiczeń dla pacjentów po wszczepieniu endoprotez stawu biodrowego i kolanowego. Broszury te zostały dostarczone do stowarzyszeń seniorskich oraz ośrodków udzielających pacjentom pomoc zdrowotną z zakresu P.O.Z, a także specjalistki ortopedii i traumatologii ruchu.

Broszury z ćwiczeniami w formacie PDF   są do pobrania poniżej

Ćwiczenia w domu po edoplastyce biodraCwiczenia w domu po edoplastyce kolana

Ten post dostępny jest także w języku: angielski

Rozmiar czcionki